Fundacja Oikonomos
08.12.2014

Podsumowanie projektu "Digitalizacja i konserwacja ksiąg z lat 1865-1902 z prawosławnej parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku"

Serdecznie zapraszamy w dniu 12 grudnia 2014 r. o godz. 11.00 do Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5, na podsumowanie projektu pt. "Digitalizacja i konserwacja ksiąg z lat 1865-1902 z prawosławnej parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku" realizowanego przez Uniwersytet w Białymstoku i Bibliotekę Uniwersytecką im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku oraz Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską i Fundację „Oikonomos”. Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego. --->>>
27.11.2014

Forum Myśli Teologicznej: „Cerkiew ery konstantyńskiej”

Akademia Supraska zaprasza wszystkich zainteresowanych na drugie w tym sezonie spotkanie w ramach Forum Myśli Teologicznej.
Odbędzie się ono 28 listopada (piątek) o godz. 18.00 w Akademii Supraskiej (Supraśl, ul. Klasztorna 1, wejście przez bramę od strony katakumb).
Temat spotkania: "Cerkiew ery konstantyńskiej"
Spotkanie poprowadzi o. dr hab. Warsonofiusz (Doroszkiewicz)
Serdecznie zapraszamy !
22.10.2014

Paterikon - książeczka 5: "Święty Spirydion i dwa konie"

Święty Spirydion, biskup Tremithus, urodził się na Cyprze, w trzecim wieku n.e. Był pasterzem, miał żonę i dzieci. Prowadził pobożne, cnotliwe życie, starając się ze wszystkich sił pomagać bliźnim, szczególnie biednym i potrzebującym. Spirydion otrzymał od Boga dar czytania w ludzkich myślach i dokonywania cudów – uzdrawiania chorych i wypędzania demonów. Po śmierci żony jeszcze gorliwiej oddał się Bogu, został mnichem. Za wyjątkową pokorę i prostotę wybrano go biskupem Tremithus. Mimo to nie zmienił swojego sposobu życia, pozostał skromnym człowiekiem, godzącym swoje biskupie obowiązki z czynieniem miłosierdzia.
W kolejnej, piątej już książeczce, z serii „Paterikon dla dzieci”, przedstawiamy pewną historię z życia świętego - "Święty Spirydion i dwa konie". Serdecznie zachęcamy do przeczytania jej dzieciom!
22.10.2014

Forum Myśli Teologicznej: „Sakramenty w Prawosławiu. Odmienne rozumienie sakramentów w Cerkwi prawosławnej i Kościele rzymskokatolickim”

Akademia Supraska zaprasza wszystkich zainteresowanych na kolejny cykl spotkań w ramach Forum Myśli Teologicznej.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 24 października (piątek) o godz.17.00 w Akademii Supraskiej. Temat spotkania: „Sakramenty w Prawosławiu. Odmienne rozumienie sakramentów w Cerkwi prawosławnej i Kościele rzymskokatolickim”. Spotkanie poprowadzi ks. dr Marek Ławreszuk. Serdecznie zapraszamy !
07.10.2014

Międzynarodowa Konferencja Akademii Supraskiej "Architektura – Ikona – Śpiew" 16-18 października 2014

Trzy elementy: architektura, ikona i śpiew są ze sobą nierozerwalnie połączone i tworzą jedno. Świątynia prawosławna musi współgrać z ikoną, śpiewem, a nawet z dzwonami, których dźwięk słyszymy w określonych momentach. Dlatego też w ramach konferencji przewidziano połączenie festiwalu, wystawy, wykładów oraz panelu dyskusyjnego, mających wyjaśnić zależności zachodzące pomiędzy poszczególnymi elementami liturgii bizantyjskiej. Głównym celem spotkania pozostają wystąpienia prelegentów oraz dyskusja, w trakcie której spróbujemy wskazać zależności pomiędzy poszczególnymi elementami liturgii i ich odzwierciedlenie w architekturze, ikonie i śpiewie cerkiewnym. Zaprezentowanie tych trzech elementów z perspektywy różnych kręgów kulturowych pozwoli nam na zwrócenie uwagi na cechy wspólne oraz na mnogość stylów i form, które wzbogacają tradycję liturgiczną Prawosławia.
22.09.2014

Relacja z V Międzynarodowej Konferencji Akademii Supraskiej „Synody Cerkwi prawosławnej w I Rzeczypospolitej”

W dniach 18 - 20 września 2014 r. odbyła się kolejna, piąta już, Międzynarodowa Konferencja Akademii Supraskiej. W związku z przypadającą na ten rok pięćsetną rocznicą prawosławnego synodu w Wilnie i zbliżającym się sześćsetleciem synodu nowogródzkiego, tematem przewodnim tegorocznego spotkania były „Synody Cerkwi prawosławnej w I Rzeczypospolitej”. Otwarcie konferencji i pierwsze wystąpienia miały miejsce w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, gdzie wszystkich zebranych przywitał i wprowadził w temat tegorocznego spotkania Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Kolejne dwa dni uczestnicy konferencji spędzili w murach Akademii Supraskiej, korzystając z pomieszczeń i wyposażenia odrestaurowanej części programowej.
11.09.2014

„Synody Cerkwi prawosławnej w I Rzeczypospolitej” - międzynarodowa konferencja naukowa Akademii Supraskiej

W roku, w którym upływa 500 lat od prawosławnego synodu w Wilnie i zbliża się 600-lecie synodu nowogródzkiego (listopad 1415), warto poddać naukowej refleksji znaczenie życia synodalnego w Cerkwi prawosławnej w granicach państwa polsko-litewskiego od czasów najdawniejszych do 1685 roku. Na baczną uwagę zasługują wszystkie dokumenty związane z życiem synodalnym Cerkwi, jej powiązania z Patriarchatem w Konstantynopolu, z polityką państwową, z sytuacją międzynarodową, z układami wewnętrznymi. Ważne postacie działaczy cerkiewnych (przede wszystkim metropolitów Grzegorza Cambłaka, Józefa Sołtana, ale też Hioba Boreckiego, św. Piotra Mohyły i innych...
25.08.2014

Nauka języka cerkiewnosłowiańskiego - spotkanie organizacyjne

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na naukę czytania w języku cerkiewnosłowiańskim. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 2 września (wtorek) o godz. 19.00 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5. Zajęcia są bezpłatne. Serdecznie zapraszamy!
21.08.2014

"Siano" - wystawa fotografii Wiktora Wołkowa

Już od czwartku, 14 sierpnia, w sali wystawowej Akademii Supraskiej obejrzeć można wystawę fotografii autorstwa Wiktora Wołkowa pt. "Siano". Eksponowane zdjęcia pochodzą ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Ekspozycja jest dostępna we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem poniedziałków, w godzinach od 10.00 do 18.00. Wystawie towarzyszą nagrania dźwiękowe autorstwa Jana Smyka.

Wiktor Wołkow (1942 - 2012) to znany podlaski fotografik, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, szczególnie silnie związany z Supraślem. Autor kilkunastu albumów i około stu wystaw, doceniany zarówno w kraju, jak i zagranicą. Głównym tematem jego zainteresowań artystycznych był krajobraz..
29.07.2014

Sprawozdanie z działalności 2013


Na naszej stronie internetowej, w dziale "O Fundacji" w części "Sprawozdania" zamieściliśmy już sprawozdania z działalności Fundacji w 2013 roku. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nimi, a wszystkich chętnych - także do zaangażowania się w działania naszej Fundacji :-)
|<  <  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15    >  >>  >|