Fundacja Oikonomos
2010.10. 11
aw

Region tradycją słynący - warsztaty śpiewu i tańca ludowego

Serdecznie zapraszamy młodzież wieku 16-25 lat o zainteresowaniach folklorystycznych i predyspozycjach artystycznych do udziału w kolejnym projekcie Fundacji Oikonomos dotyczącym kultury ludowej regionu Wschodniego Pogranicza naszego kraju.

Projekt adresowany jest do młodzieży chcącej poznać pieśni i tańce ludowe, zdobyć wiedzę o folklorze regionu oraz rozwinąć własne możliwości wokalno-taneczne. Zajęcia ze śpiewu i tańca będą przeplatane warsztatami rękodzieła ludowego, projekcjami filmowymi, spotkaniami z lokalnymi twórcami ludowymi oraz wycieczkami krajoznawczymi i wykładami etnografa.

Projekt będzie realizowany w Białymstoku. Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu, w soboty na Uniwersytecie w Białymstoku. W programie 4 wyjazdy etnograficzne do malowniczych miejsc: Skansenu Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia w Białowieży, Skansenu Sioło Budy, Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach oraz Białostockiego Muzeum Wsi w Osowiczach. Tradycyjnie już projekt zakończony będzie otwartym koncertem.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres projektu: warsztaty@oikonomos.pl wpisując w tytule wiadomości „Zgłoszenie do projektu – śpiew i taniec ludowy 2010”. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2010 r. (liczba miejsc jest ograniczona).

Koszt uczestnictwa w warsztatach to 150,00 zł. Kwota ta obejmuje wyżywienie i zakwaterowanie podczas warsztatów wyjazdowych, wszelkie materiał oraz wynagrodzenie instruktorów.