Fundacja Oikonomos
2013.08. 26

Obóz roboczy w Supraślu - krótka relacja uczestników


Tegoroczny obóz roboczy, trwający od 1 do 11 sierpnia, rozpoczął się Świętą Liturgią w monasterskiej cerkwi Zwiastowania NMP. Po nabożeństwie i śniadaniu młodzież rozpoczęła pracę w monasterze. Zakres prac był różnorodny, chłopcy pomagali przy remontach budynków monasterskich, sprzątaniu i pracach porządkowych na podwórku, dziewczęta przygotowywały pokoje dla gości oraz pomagały w kuchni. Podczas obozu młodzież miała możliwość codziennego uczestnictwa w monasterskich nabożeństwach. W wolnym czasie uczestnicy obozu mieli okazję skorzystać z atrakcji w postaci spływu kajakowego, czy spacerów po Supraślu. Podczas święta młodzież zajmowała się pilnowaniem porządku w cerkwi i na terenie monasteru. Ostatnim punktem obozu było integracyjne spotkanie jego uczestników z supraską młodzieżą.


Fundacja "Oikonomos" i Akademia Supraska serdecznie dziękują wszystkim osobom, które pomagały w przygotowaniu Akademii i monasteru do przyjęcia pielgrzymów przybywających do Supraśla na sierpniowe uroczystości, a w szczególności pani Justynie i wszystkim uczestnikom obozu!
Spasi Hospodi!