Fundacja Oikonomos
2011.06. 03

Warsztaty śpiewu i tańca ludowego w Białowieży - REKRUTACJA


Serdecznie zapraszamy młodzież w wieku 16-25 lat o zainteresowaniach folklorystycznych i predyspozycjach artystycznych do udziału w kolejnym już projekcie Fundacji Oikonomos dotyczącym kultury ludowej regionu Wschodniego Pogranicza Polski. W terminie 20-30 sierpnia 2011r. Fundacja Oikonomos organizuje w Białowieży letnie warsztaty śpiewu i tańca ludowego.

Projekt adresowany jest do młodzieży zainteresowanej poznaniem pieśni
i tańców ludowych, zdobywaniem wiedzy o folklorze regionu oraz rozwojem własnych możliwości wokalno-tanecznych. Zajęcia ze śpiewu i tańca będą przeplatane warsztatami rękodzieła ludowego, projekcjami filmowymi, spotkaniami z lokalnymi twórcami ludowymi oraz wycieczkami krajoznawczymi i wykładami etnografa. Projekt będzie realizowany w malowniczym Skansenie Architektury Drewnianej Wsi Ruskiej w Białowieży. Tradycyjnie już projekt zakończony będzie otwartym koncertem dla mieszkańców i turystów.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
i przesłanie go na adres: fundacja@oikonomos.pl wpisując w tytule wiadomości „Zgłoszenie do projektu – śpiew i taniec ludowy 2011”. Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 lipca 2011 r.

Koszt uczestnictwa w warsztatach to 350,00 zł. Kwota ta obejmuje wyżywienie i zakwaterowanie, wszelkie materiały, wynagrodzenie instruktorów oraz opiekunów.


PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO I FUNDACJI „OIKONOMOS”