Fundacja Oikonomos
2021.09. 14

"Odrodzenie prawosławnej ikony w Polsce w XX wieku" - konferencja z okazji 30-lecia Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim


Wkład Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim w odrodzenie prawosławnej ikony nie tylko w Polsce, ale i na świecie jest nieoceniony. Jego powstanie i działalność na przestrzeni trzech dekad zmieniło diametralnie wizerunek prawosławnych świątyń i ukształtowało współczesną wrażliwość i świadomość wiernych w tej dziedzinie.

Z okazji jubileuszu 30-lecia Studium zapraszamy serdecznie na Międzynarodową Konferencję "Odrodzenie prawosławnej ikony w Polsce w XX wieku", która odbędzie się w dniach 17-19 września 2021 r. w Akademii Supraskiej.

Wydarzenie rozpocznie otwarcie wystawy prac mistrzów i absolwentów w dniu 17 września (piątek) o godz. 18:00 w Akademii Supraskiej.

W dniu 18 września (sobota) zapraszamy do Akademii Supraskiej na wykłady dotyczące narodzin i ewolucji sztuki ikony w Polsce oraz spotkania i rozmowy z założycielami, mistrzami i absolwentami Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim (szczegółowy program poniżej).

Zwieńczeniem obchodów będzie wyjazd do Bielska Podlaskiego w dniu 19 września (niedziela), Święta Liturgia o godz. 10.00 w cerkwi pw. św. Michała Archanioła oraz spotkanie okolicznościowe.PROGRAM KONFERENCJI
Akademia Supraska, Supraśl, 18.09.2021 r.

9.30 – Uroczyste otwarcie konferencji
- powitanie gości: ks. Jarosław Jóźwik, Kanclerz Akademii Supraskiej
- słowo: JE Najprzewielebniejszy Jakub (Kostiuczuk), Arcybiskup Białostocki i Gdański


Cz. 1 - Początki odrodzenia ikony w Polsce

9.50 – Śladami Adama Stalony-Dobrzańskiego – prekursora współczesnej polskiej ikonografii prawosławnej
Aleksander Naumow, slawista, Wenecja/Supraśl

10.10 – Sztuka profesora Jerzego Nowosielskiego
Leon Tarasewicz, artysta malarz, profesor sztuk plastycznych, Warszawa

10.30 – I Sesja Panelowa: Początki bielskiej szkoły pisania ikon
Ks. Leoncjusz Tofiluk, dyrektor Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim
Michał Pieczonko, artysta malarz, ikonograf, Warszawa
Leon Tarasewicz, artysta malarz, profesor sztuk plastycznych, Warszawa
Lucyna Szyryńska, ikonograf, Bielsk Podlaski

10.50 – Słowo z okazji jubileuszu 30-lecia Policealnego Studium Ikonograficznego (język rosyjski)
Helena Nikkanen, ikonograf, restaurator, Helsinki

11.10 – Przerwa


Cz. 2 - Powstanie i rozwój Policealnego Studium Ikonograficznego

11.30 – II Sesja Panelowa: Powstanie Szkoły Ikonografii przy parafii św. Michała w Bielsku Podlaskim
ks. Leoncjusz Tofiluk, dyrektor Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim
Grzegorz Zinkiewicz, ikonograf, Bielsk Podlaski
Lucyna Szyryńska, ikonograf, Bielsk Podlaski

11.50 - Ikona w życiu Aleksandra Sokołowa (j. rosyjski)
Maria Wiszniak Sokołowa, artysta malarz, Moskwa

12.00 - Projekcja filmu o życiu i twórczości Aleksandra Sokłowa: „Widzieć Miłość” (j. rosyjski)

12.30 - Przerwa - obiad


13.30 - III Sesja Panelowa: Ewolucja Szkoły. Struktura, program i metodyka nauczania
Ks. Leoncjusz Tofiluk, dyrektor Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim
mniszka Iłaria (Pytel), ikonograf, monaster Grabarka
Grzegorz Zinkiewicz, ikonograf, Bielsk Podlaski
Lucyna Szyryńska, ikonograf, Bielsk Podlaski

13.50 - Słowo z okazji jubileuszu 30-lecia Policealnego Studium Ikonograficznego (język rosyjski)
Walentyna Żdanowa, ikonograf, pedagog, kierownik katedry ikonografii przy Prawosławnej Akademii Duchownej w Sankt Petersburgu

14.10 - Wybrane aspekty ikonografii archimandryty Zenona (Teodora)
Maciej Leszczyński, ikonograf, ikonolog, kierownik pedagogiczny Szkoły Prawosławnej Ikonografii przy soborze św. Aleksandra Newskiego w Paryżu

14.40 - Przerwa


Cz. 3 Działalność Policealnego Studium Ikonograficznego

15.00 - Obozy ikonograficzne na świętej Górze Grabarce
Ks. Marcin Gościk, parafia śww. Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej

15.20 - Działalność Policealnego Studium Ikonograficznego
Ks. Paweł Zabrocki, wicedyrektor Policealnego Studium w Bielsku Podlaskim

15.40 - Architektura i ikona - układ podwójnie scalony
Jerzy Uścinowicz, architekt, kierownik Pracowni Architektury Kultur Lokalnych na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej

16.10 – Problemy współczesnej ikony
Ekaterina Szeko, ikonograf, pedagog, kierownik katedry ikonografii przy Instytucie św. Tichona w Moskwie

16.40 – Zakończenie
ks. Jerzy Tofiluk, teolog, rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie
Organizatorzy:
Fundacja "Oikonomos" / Akademia Supraska
Policealne Studium Ikonograficzne w Bielsku Podlaskim
École d’Iconographie Orthodoxe Saint-André-Roublev

 

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego