Fundacja Oikonomos
2011.02. 04

Młodzi liderzy w przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu

Fundacja OIKONOMOS i Akademia Supraska zapraszają młodzież licealną i akademicką w wieku 17-26 lat do udziału w serii warsztatów i wizyt studyjnych w ramach projektu „Młodzi liderzy w przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu”.
Celem projektu jest kształtowanie postaw społecznych młodzieży licealnej i akademickiej na rzecz przeciwdziałania ubóstwu oraz wykluczeniu społecznemu oraz promowanie idei solidarności społecznej i aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym i regionalnym. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Miejsce: Akademia Supraska, Ul. Klasztorna 1, 16-030 Supraśl

Harmonogram:
25-27.02.2011– I moduł szkoleniowy – Akademia Supraska
28.02.2011 – I wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Uhowie
11-13.03.2011 – II moduł szkoleniowy – Akademia Supraska
16.03.2011 – II wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Uhowie
8-10.04.2011 – III moduł szkoleniowy – Akademia Supraska
13.04.2011 – III wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Uhowie

Tematyka szkoleń:

  • pojęcie ubóstwa i wykluczenia społecznego,
  • stereotypy dotyczące ludzi ubogich,
  • doświadczenia biedy w zależności od przynależności do różnych grup społecznych,
  • problemy ubóstwa w krajach rozwijających się,
  • Unia Europejska w przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu,
  • ukazanie globalnych nierówności ekonomicznych oraz społecznych,
  • możliwości przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w Polsce w kontekście regionalnym i lokalnym,
  • podstawowe zasady pracy woluntarystycznej.


Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: fundacja@oikonomos.pl wpisując w tytule wiadomości: Zgłoszenie do projektu – Młodzi liderzy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 lutego 2011 r.

Uwaga! 15 lutego 2011 r. zostanie ogłoszony konkurs internetowy na najlepsze pomysły na projekty umożliwiające przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Partnerzy: Dom Pomocy Społecznej w Uhowie, ELEOS - Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej, Radio Orthodoxia.
 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KOMISJI EUROPEJSKIEJ