Fundacja OikonomosRegion w pieśni i opowieści. Letnie warsztaty śpiewu białego

 

Zadanie polegało na zorganizowaniu 7-dniowych, letnich warsztatów śpiewu białego, skierowanych do 16-osobowej grupy młodzieży w wieku 15–19 lat, które odbyły się w Białowieży w terminie 20 –26 sierpień 2008 r. Pomysłodawczynią projektu była Katarzyna Dmitruk-Aleksiejuk.

Głównym elementem warsztatów były zajęcia ze śpiewu. Podczas zajęć prowadzonych przez doświadczonego instruktora młodzież zdobyła umiejętności emisji głosu techniką tzw. białego głosu, zwanego inaczej śpiewokrzykiem, technik charakterystycznej dla archaicznych kultur. Warsztat poprowadziła Anna Fionik, która jest zarazem doświadczoną instruktorką „Żemerwy” – zespołu wykonującego autentyczny folklor Podlasia w postaci pieśni białoruskich. Drugi instruktor – Julita Charytoniuk prowadziła naukę tradycyjnych pieśni ukraińskich. Oprócz treningu śpiewu oraz nauki pieśni, instruktorzy prezentowali materiał muzyczny z nagraniami autentycznych wykonawców.

Uczestnicy warsztatów otrzymali również podstawy teoretyczne. W ramach warsztatów odbyły się wykłady na temat tradycyjnych pieśni Podlasia i ich kontekstu kulturowo–obrzędowego. Wykłady stanowiły konieczne uzupełnienie warsztatów śpiewu, gdyż pokazywały, jak wówczas wyglądało życie społeczne, jak ważną pozycję zajmowała pieśń, co pozwoliło uczestnikom lepiej ją zrozumieć, uczyło szacunku do „inności” i przeszłych pokoleń.

Podczas warsztatów odbyły się także wycieczki edukacyjno-kulturalne po okolicy, jakoże naturalnym środowiskiem pieśni jest sama przyroda, a wszelkie przejawy życia i działalności człowieka silnie korespondowały z rytmem pór roku i żywiołów.

Podczas warsztatów zorganizowane zostały też dodatkowe zajęcia plastyczne. Podczas tych zajęć uczestnicy zapoznali się z techniką batiku i maski, będącą charakterystycznym elementem spuścizny kultur archaicznych. Tematyka zajęć korespondowała z tematyką warsztatów. Uczestnicy samodzielnie wykonali pracę nowo poznaną techniką.

Warsztaty zakończyły się otwartym koncertem, który uczestnicy przygotowali samodzielnie pod okiem opiekunów i instruktorów. Koncert został połączony z wystawą batiku i masek. Na koncert zostali zaproszeni mieszkańcy Białowieży i turyści. W ten sposób uczestnicy warsztatów otrzymali szansę pokazania tego, czego się nauczyli podczas warsztatów, a tym samym podsumowali warsztaty.

 

Projekt „Region w pieśni i opowieści. Letnie warsztaty śpiewu białego” zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Kultury

 

Sponsorzy:
Nadleśnictwo Białowieża
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna

 

Partnerzy:
Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach
Skansen Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia
Studium Teatralne w Warszawie