Fundacja Oikonomos

27.03.2007

Wizyta studyjna w Studziwodach26 marca 2007
roku miała miejsce kolejna wizyta studyjna
zorganizowana przez Fundację Oikonomos w ramach projektu pt. „Rozwój aktywności społeczności lokalnych w prawosławnej Diecezji Białostocko –Gdańskiej”.

W wizycie wzięło udział piętnastu uczestników projektu. Tym razem udaliśmy się do Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Naszym przewodnikiem był Doroteusz Fionik.
W stylizowanym wnętrzu autentycznej wiejskiej chaty z XIX wieku dowiedzieliśmy się o różnych działaniach i inicjatywach podejmowanych przy Muzeum. Są to przede wszystkim zajęcia warsztatowe, m.in. z tkactwa, gotowania, pieczenia, wyrobu tradycyjnych ozdób (np.pawuk - pająk), śpiewu oraz zajęcia teatralne. Tutaj poznaliśmy warsztat wyrobu walonek.


Wszystkie działania podejmowane przy Muzeum korespondują z naturalnym rytmem przyrody – dzieci próbują żąć sierpem, a z zebrane plony są później wykorzystywane, jako materiał na słomiane ozdoby (np. pawuk - pająk). Muzeum to miejsce wystaw artystów, zarówno profesjonalnych jak i amatorów – osobistości znanych i nieznanych.


Warto wspomnieć o międzynarodowej imprezie pieśni wiosennej "Tam po majowoj rosi” (Tam po majowej rosie), która w tym roku odbędzie się 1 – 3 czerwca 2007 r. Ozdobą Muzeum jest bielski zespół Żemerwa pod kierunkiem Anny Fionik – wykonujący tradycyjne pieśni techniką śpiewu białego. Doroteusz Fionik zaprosił nas na poczęstunek: herbatę i pyszne bułki wypiekane z mąki, która powstała z zasianego przez gospodarza ziarna.
Z tego wyjazdu wróciliśmy z mądrą nauką, że do tego, aby powstał dobry projekt potrzebne są przede wszystkim chęci. Ponadto, aby robić cokolwiek, trzeba to przede wszystkim czuć, musi się to odnosić do wartości i być zgodne z tożsamością. Nie wolno rezygnować z pisania projektów, trzeba próbować realizować swoje pomysły nawet mimo porażek i braku środków. Pozytywne nauki wyciągnęliśmy dzięki kontaktowi z „małą ojczyzną” Doroteusza Fionika. Wszyscy uznaliśmy, że był to bardzo pożytecznie spędzony dzień.

Katarzyna Dmitruk i Natalia Klimuk28.12.2006

Wizyta studyjna w Białymstoku - relacja

27 grudnia 2007 roku w Centrum Kultury Prawosławnej przy ulicy Świętego Mikołaja 5 w Białymstoku odbyła się wizyta studyjna. W wizycie wzięło udział 13 osób.

Jest to już drugie tego typu działanie w ramach projektu „rozwój aktywności społeczności lokalnych w prawosławnej Diecezji Białostocko-gdańskiej".    W ramach wizyty uczestnicy zapoznali się z projektami miękkimi realizowanymi przez różne prawosławne organizacje. Gospodarzem tego spotkania był Dariusz Żdanuk, który opowiedział o projektach realizowanych przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce. W związku z tym uczestnicy mieli okazję obejrzenia filmu zrobionego w ramach projektu na potrzeby obchodów XXV-lecia Bractwa Młodzieży Prawosławnej.
Wiaczesław Perek i Alik Wasyluk opowiedzieli o projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Prawosławna Inicjatywa OrthNet. Swoją obecnością zaszczycali również wszystkich Anna Radziukiewicz z Fundacji im. Księcia Konstantego Ostrogskiego, która opowiedziała o problemach związanych ze zrobieniem wystawy w Moskwie pod tytułem „Prawosławie w Polsce”.Spotkanie, które odbywało się w kameralnym gronie stworzyło znakomita okazję do zadawania pytań i prowadzenia rozmów o problemach i sukcesach związanych z realizacją projektów.02.11.2006


Wizyta studyjna w Białowieży


31 października przybyli do Białowieży z wizytą studyjną uczestnicy projektu "Rozwój społeczności lokalnej w prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej” organizowanego przez Fundację Oikonomos. W miejscowej parafii prawosławnej zapoznali sie oni z praktyczną stroną pozyskiwania funduszy i wdrażania projektów w życie. Uczestnikom wizyty towarzyszyła kamera 3 programu TVP, która wymituje materiał na temat spotkania 12 listopada.

Fotorelacja z wizyty została umieszczona na stronie internetowej parafii prawosławnej św. Mikołaja w Białowieży:

www.bialowieza.cerkiew.pl/shownews.php