Fundacja Oikonomos

„Wakacyjne spotkania z wielokulturowością Białegostoku”


W dniach 20.07-02.08.2009 Fundacja "Oikonomos" we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 28 i Muzułmańską Gminą Wyznaniową w Białymstoku zorganizowała dwutygodniowe półkolonie w SP nr 28 w Białymstoku, przy ul. Warmińskiej 55. Wzięło w nich udział 40 uczestników, 3 opiekunów i 5 wolontariuszy. Naszym głównym celem było zorganizowanie ciekawego i aktywnego wypoczynku dla dzieci i dzieci i młodzieży z Białegostoku pozostających podczas wakacji w mieście. Tematem przewodnim projektu było poznawanie przez młodych mieszkańców naszego miasta swoich sąsiadów, przedstawicieli innych narodowości czy religii, ich kultury i tradycji.Dwa tygodnie naszych spotkań podzieliliśmy tematycznie:

I tydzień – spotkania z kulturą i tradycją białoruską.

Podczas pierwszego tygodnia półkolonii nasza instruktorka, p. Katarzyna Dmitruk-Aleksiejuk, przybliżała nam charakterystykę kultury mniejszości białoruskiej, ze szczególnym naciskiem na muzyczną kulturę naszego regionu. Już po pierwszych spotkaniach we wszystkich grupach niezwykle głośno i radośnie rozbrzmiewała pieśń pt. „Dola moja, dola…” To śpiewanie towarzyszyło nam również podczas zajęć plastycznych, prezentacji, etc.W ciągu tego tygodnia nie zabrało czasu na wypoczynek i wspólne zabawy, m.in. w jaskini solnej, zwiedzanie miasta wyznaczonym już szlakiem „wielokulturowego dziedzictwa Białegostoku” oraz zabawy podczas nauki nowych konkurencji, takich jak bilard czy kręgle.Jeden cały dzień spędziliśmy na wycieczce do Białowieży i Muzeum Etnograficznego – Skansenu Sioło Budy k. Białowieży, gdzie p. Maria Niczyporuk w niezwykle barwny sposób opowiadała o przeszłości, o tradycjach, o potrzebie ich pielęgnowania i przekazywania kolejnym pokoleniom.II tydzień – spotkania z kulturą i tradycją tatarską.

Podczas drugiego tygodnia półkolonii nasze instruktorki, p. Kamila Półtorzycka wraz z p. Haliną Szahidewicz, przybliżyły nam tradycje religijne i kulturowe mniejszości tatarskiej. Dzieci i młodzież zapoznały się z muzułmańskimi obrzędami religijnymi oraz z pięknym i niezwykle trudnym pismem arabskim. Samodzielnie wykonywały herby swoich rodzin na podstawie „Herbarzy Rodzin Tatarskich”, poznały historię Tatarów w Polsce, a szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia kulinarne, pozwalające poznawać, ale i eksperymentować pod okiem instruktorów. A jakież smaczne były samodzielnie wykonane kołduny (pierożki nadziewane surowym mięsem) i kartoflaniki (pierożki z farszem ziemniaczano-jajecznym z dodatkiem natki pietruszki).Wspaniałe tańce, w przepięknych strojach tatarskich, zaprezentowała nam Ola Półtorzycka, uczestnicząca również w występach Tatarskiego Zespołu „Buńczuk”. Ola nauczyła uczestników podstawowych kroków, a niektórych z nich zachęciła do poznawania tych pięknych tańców ludowych.

A popołudniami, korzystając z pięknej pogody, wspólnie wybraliśmy się na plażę miejską nad Zalewie Dojlidzkim.
 

          


W drugim tygodniu odbyła się wycieczka tzw. Szlakiem Tatarskim, do Kruszynian, gdzie zwiedzaliśmy meczet, cmentarz oraz aktywnie uczestniczyliśmy w warsztatach kulinarnych w Jurcie Tatarskiej i tu mieliśmy możliwość uczestniczenia w przygotowaniu słynnego pierekaczewnika, po czym skosztowaliśmy też innych tradycyjnych potraw tatarskich.Na zakończenie półkolonii, zgodnie z planem, zaprosiliśmy rodziców, dziadków, innych bliskich i znajomych, na wspólny podwieczorek, podczas którego przedstawiliśmy wystawę naszych prac plastycznych i zaprezentowaliśmy poznane pieśni ludowe i tańce tatarskie. W ten sposób chcieliśmy pokazać rezultaty naszych dwutygodniowych spotkań z wielokulturowością miasta dla szerszego grona odbiorców. Spotkanie było niezwykle ciepłe i przyjemne, rodzice byli dumni ze swoich pociech, a my szczęśliwi z udanego przebiegu półkolonii. Nie zabrakło serdecznych podziękowań, uścisków i łez, gdyż młodzież bardzo zżyła się ze sobą podczas tylu wspólnych form wypoczynku, nawiązały się nowe znajomości, może nawet przyjaźnie.A jedno jest pewne – ci młodzi ludzie znacznie lepiej rozumieją pojęcie wielokultrowości naszego miasta i miejmy nadzieję, będą potrafili czerpać z tej wiedzy to, co najlepsze.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Białegostoku oraz ze środków pochodzących z 1 % na rzecz OPP.Wakacyjne spotkania z wielokulturowością - półkolonie dla dzieci i młodzieży


 

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z Białegostoku, pozostające podczas wakacji w mieście, w wieku 9-15 lat na dwutygodniowe półkolonie pt. „Wakacyjne spotkania z wielokulturowością Białegostoku” w terminie od 20.07. 2009 do 31. 07.2009, organizowane przez Fundację „Oikonomos” wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 28 oraz Muzułmańską Gminą Wyznaniową.

W ramach półkolonii, które będą odbywać się w SP nr 28 zorganizowany będzie aktywny wypoczynek połączony z działaniami edukacyjnymi dla dzieci i młodzieży z miasta Białegostoku.
W programie znajdą się:

  • zajęcia teoretyczno-praktyczne na temat kultury, tradycji i historii mieszkańców Białegostoku, w tym i mniejszości narodowych zamieszkujących Białystok w formie zajęć ze śpiewu, tańca, warsztaty recytatorskie i kulinarne oraz zajęcia plastyczne
  • dwie całodzienne wycieczki wypoczynkowo - edukacyjne:do Kruszynian tzw. Szlakiem Tatarskim zatrzymując się w Puszczy Knyszyńskiej, w Arboretum i Silvarium oraz do Puszczy Białowieskiej, odwiedzając po drodze Muzeum Etnograficzno-Historyczne w Studziwodach
  • wspólne wyjścia na plaże – kąpiele wodne i słoneczne oraz turniej siatkówki plażowej i inne gry zespołowe
  • spływ kajakowy rzeką Supraślą, spacery po mieście i wiele gier i zabaw integracyjnych
  • popołudnie w Jaskini Solnej, Kręgielni lub wizyta w stadninie koni nieopodal Białegostoku.
 


Przykładowy plan dnia:
9:00 - zbiórka w SP nr 28 w Białymstoku
9:00 – 9:45 – zajęcia teoretyczne na temat poznawanej mniejszości Podlasia
10:00- 10:15 – II śniadanie
10:15 –11:00 – przerwa na zabawy ruchowe, gry integracyjne
11:00 –12:30 – zajęcia praktyczne: plastyczne, muzyczne, kulinarne, etc.
12:30 –13:30 –obiad
14:00 – 17:00 - wyjście na plażę, do jaskini solnej, spływ kajakowy lub nauka jazdy konnej w stadninie (ewentualne zabawy ruchowe lub zajęcia artystyczne w przypadku niesprzyjającej pogody)

 

 

Koszt uczestnictwa w półkoloniach to 150,00 zł. Kwota ta obejmuje wszelkie wyjścia, wyjazdy, wyżywienie oraz opiekę wykwalifikowanej kadry.

 

Formularz zgłoszeniowy na półkolonie

 

Zgłoszenia należy wysyłać na adres fundacja@oikonomos.pl. Po zakwalifikowaniu uczestnika prosimy o uiszczenie płatności na konto Fundacji 82 1500 1344 1213 4006 9626 0000 z dopiskiem "wielokulturowość".

 

Telefon kontaktowy do koordynatora projektu: 508 076 881


Półkolonie zostały dofinansowane przez Urząd Miasta Białegostoku.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

Informacja dla dzieci uczestniczących w półkoloniach "Wakacyjne spotkania z wielokulturowością Białegostoku"


Chcielibyśmy przypomnieć, że 20.07.2009 o godz. 9:00rozpoczynamy półkolonie w SP nr 28 w Białymstoku, przy ul. Warmińskiej 55. W załączniku znajdą Państwo planowany program półkolonii na każdy dzień.

W ramach półkolonii dzieci mają zapewnioną opiekę pedagogiczną, obiad i drugie śniadanie, 2 całodzienne wycieczki, wyjścia do miasta, instruktorów z dziedziny kultury i tradycji mniejszości muzułmańskiej i białoruskiej.

Pierwszego dnia, tj. 20.07.2009 wychodzimy do Jaskini Solnej. Prosimy o zabranie ze sobą białych skarpet.

PROGRAM PÓŁKOLONII