Fundacja Oikonomos

Monaster w Wojnowie – nasze Wspólne Dzieło


Z błogosławieństwa Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego tegoroczną akcją „Wspólnego dzieła” Fundacja Oikonomos pragnie ponownie wesprzeć Żeński Dom Zakonny w Wojnowie. Dzięki akcji przeprowadzonej w 2007 roku udało się rozpocząć budowę nowego budynku klasztornego, tak niezbędnego dla życia tej niewielkiej, ale rozwijającej się wspólnoty.

Żeński Dom Zakonny w Wojnowie istnieje prawie 15 lat. Został powołany do życia 15 kwietnia 1995 roku przez ówczesnego zwierzchnika diecezji Białostocko-Gdańskiej Arcybiskupa Sawę. Powodem jego powołania była między innymi zmniejszająca się liczba parafian, potrzeba zaopiekowania się zabytkową drewnianą Cerkwią Zaśnięcia NMP oraz kontynuacja modlitwy w tym uświęconym i historycznym dla Prawosławia miejscu. Otóż wieś Wojnowo, malowniczo położona na Mazurach, niedaleko Rucianego-Nidy, podobnie jak kilka innych, została założona na początku XIX wieku przez rosyjskich staroobrzędowców na terenach ówczesnych Prus Wschodnich. W Wojnowie wybudowali oni swoją Molennę – dom modlitwy oraz klasztor pw. Chrystusa Zbawiciela i Św. Trójcy. Na skutek powrotu części staroobrzędowców do Prawosławia na początku XX wieku w Wojnowie powstaje parafia tzw. jednowierców. Wkrótce otrzymują oni stałego duszpasterza o. Aleksandra Awajewa (wcześniej mnicha słynnej ze swych starców i duchowości Optyńskiej Pustelni). Z jego inicjatywy powstaje najpierw piękna drewniana Cerkiew Zaśnięcia NMP, następnie niewielka żeńska wspólnota monastyczna, rozwija się również życie parafialne. Kontynuatorami dalszej pracy duszpasterskiej o. Awajewa w Wojnowie byli: o. Aleksander Makal, o. Aleksander Szełomow, o. Stefan Urbanowicz, o. Jerzy Czurak oraz o. Bazyli Omieljańczyk.

Obecnie w klasztorze mieszka osiem sióstr, które w większości pochodzą z Podlasia. W tym oddalonym miejscu pełnią swoją mniszą służbę. Kontynuują dzieło założycieli tej Świątyni i dają świadectwo Prawosławia otaczającemu światu. Niestety dom, w którym mieszkają jest niewystarczający dla potrzeb rozwijającej się wspólnoty. Brakuje miejsca między innymi na pracownię ikonograficzną, krawiecką oraz stołówkę monasterską.

Z Bożą pomocą na dzień dzisiejszy prawie ukończono stan surowy nowego obiektu. Chociaż widok nowego monasterskiego budynku cieszy i napawa nadzieją, to jednak wciąż brakuje funduszy na jego wykończenie. Z konieczności budynek został zmniejszony, a siostry musiały zrezygnować z niektórych punktów w projekcie. Niestety, obecnie nie ma możliwości, aby ubiegać się o świeckie fundusze, dlatego jedynym wsparciem jest dla nas życzliwość naszych braci i sióstr w Chrystusie.

Cztery zainicjowane i pilotowane przez Fundację Oikonomos akcje „Wspólnego Dzieła” okazały się naszym wspólnym sukcesem. Integrują one nie tylko prawosławnych mieszkańców Podlasia, ale także całej Polski. Mimo wielu ekonomicznych przemian w naszym kraju wierni naszej Cerkwi za każdym razem okazywali swą solidarność i niezwykłą ofiarność. Wierzymy, że i tym razem będzie podobnie, bo bez Waszej pomocy niemożliwa będzie kontynuacja budowy tak niezbędnego dla sióstr domu.

Pokładamy ogromną nadzieję w Panu Bogu, Który widząc akty Chrystusowej miłości i pomnażające się w Waszych sercach Dobro, pośle Swą Łaskę wszystkim ofiarodawcom, pobłogosławi i zapieczętuje nasze „Wspólne dzieło”. Siostry w swoich codziennych modlitwach będą wspominać wszystkich „ błogosławionych fundatorów i dobroczyńców „ monasteru, a Wasze ofiary przede wszystkim będą wpływać do Niebiańskiej Skarbnicy u stóp Pana Boga.

O wynikach akcji i postępach w budowie postaramy się informować na bieżąco w dostępnych nam mediach i prasie cerkiewnej.

W imieniu inicjatorów „ Wspólnego dzieła ”

Ihumenia Agnija – monaster Opieki Matki Bożej
Magdalena Żdanuk – Prezes Zarządu Fundacji