Fundacja Oikonomos

Młodzi liderzy
w przeciwdziałaniu ubóstwu
i wykluczeniu społecznemu


 


 

W okresie 01.01.2011 - 16.05.2011 Fundacja "Oikonomos" realizowała projekt pt. "Młodzi liderzy w przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu". Zadanie było realizowane w Supraślu na terenie Akademii Supraskiej oraz w Domu Pomocy Społecznej w Uhowie. Grupę odbiorców stanowiło 30 osób z grona młodzieży licealnej i akademickiej (17 - 26 lat) z województwa podlaskiego. Dzięki realizacji projektu Fundacja "Oikonomos" miała możliwość kształtowania postaw społecznych młodzieży licealnej i akademickiej na rzecz przeciwdziałania ubóstwu oraz wykluczeniu społecznemu oraz promowania idei solidarności społecznej i aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym i regionalnym.

Realizacja zadania opierała się na zorganizowaniu trzech 3-dniowych szkoleń
dla młodzieży licealnej i akademickiej oraz trzech jednodniowych wizyt w Domu Pomocy Społecznej.

Harmonogram:
25-27.02.2011– I moduł szkoleniowy – Akademia Supraska
28.02.2011 – I wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Uhowie
11-13.03.2011 – II moduł szkoleniowy – Akademia Supraska
16.03.2011 – II wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Uhowie
8-10.04.2011 – III moduł szkoleniowy – Akademia Supraska
13.04.2011 – III wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Uhowie

Panele tematyczne szkoleń zawierały następujące treści:
  • zapoznanie uczestników z pojęciem ubóstwa i wykluczenia społecznego,
  • ukazanie stereotypów dotyczących ludzi ubogich,
  • ukazanie zróżnicowanego doświadczenia biedy w zależności od przynależności do różnych grup społecznych,
  • zapoznanie z problemem ubóstwa w krajach rozwijających się,
  • przedstawienie działań Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu,
  • ukazanie globalnych nierówności ekonomicznych oraz społecznych,
  • przedstawienie możliwości przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w Polsce w kontekście regionalnym i lokalnym,
  • zapoznanie z podstawowymi zasadami pracy woluntarystycznej.

Natomiast wizyty w Domu Pomocy Społecznej pozwoliły zapoznać się uczestnikom z problemami dotykającymi ludzi ubogich i wykluczonych społecznie. W trakcie wizyt młodzi ludzie zetknęli się z problemem ubóstwa i wykluczenia społecznego osób, które nie mogą poradzić sobie żyjąc w naturalnym środowisku. Dla niektórych osób był to pierwszy kontakt z osobami wykluczonymi społecznie. Praca z osobami przebywającymi w ośrodku miała na celu pomoc w zrozumieniu osób przebywających w DPS. Młodzi ludzie podczas wizyt starali się nieść pomoc w rozwiązywaniu ich problemów, służyć radą i dobrym słowem. Uczestnicy zarazem zdobywali doświadczenie w celu kontynuacji działań w tym kierunku w przyszłości.


Partnerzy projektu: Dom Pomocy Społecznej w Uhowie, ELEOS - Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej, Radio Orthodoxia.PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KOMISJI EUROPEJSKIEJ


                       MATERIAŁY ZE SZKOLEŃ


20-27.02.2011 - materiały ze szkolenia I


Pojęcie wykluczenia społecznego - wprowadzenie, integracja grupy - Anna Petelska, Beata Nowakowska

konspekt I
konspekt II
kwestoinariusz CISS
Piramida potrzeb
Udzielanie informacji zwrotnej

Uchodźstwo we współczesnym świecie - Julita Sakowska


konspekt
prezentacja


11-13.03.2011 - materiały ze szkolenia II


Ubóstwo we współczesnym świecie - Anna Petelska

konspekt
prezentacja

Działania Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu - Magdalena Wyszyńska

konspekt
dokumentacja
prezentacja

08-10.04.2011 - materiały ze szkolenia III


Możliwości przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w Polsce - Anna Petelska

konspekt
Wolontariat Europejski - prezentacja

Organizacje pomocowe w regonie - Beata Nowakowska

konspekt
Stowarzyszenie MONAR - prezentacjaZapraszamy także do działu multimedia. Znajdziecie tam Państwo videoreportaż z projektu.