Fundacja Oikonomos

Zwierki '2006Podsumowanie pierwszego etapu akcji „Wspólne Dzieło”

Autor: Jarosław Charkiewicz / 27.02.2006

27 lutego br. dokonano podsumowania pierwszego etapu tegorocznej akcji „Wspólne Dzieło”. Akcja ta prowadzona jest przez białostocką fundację OIKONOMOS i ma na celu wsparcie ukończenia budowy cerkwi św. Gabriela i budynku monasteru Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zwierkach. W okresie od 20 stycznia do 24 lutego br. udało się zgromadzić kwotę 239.462,42 zł.

Podsumowanie odbyło się w monasterskiej cerkwi Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy w Białymstoku-Dojlidach po zakończeniu uroczystej Świętej Liturgii, podczas której modlono się w intencji wszystkich ofiarodawców. Akcja została przedłużona do 3 maja br., gdy Cerkiew prawosławna czci pamięci św. Gabriela z Zabłudowa, kiedy zostanie ostatecznie podsumowania i zakończona. Przypomnijmy, że akcja „Wspólne Dzieło” prowadzona jest już po raz drugi. W ubiegłym roku dzięki niej udało się zebrać ponad 500 tys. zł na pomoc monasterowi Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy w Supraślu.

Monaster Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy, który po ukończeniu budowy cerkwi i budynku w Zwierkach, gdzie znajdą się m.in. cele dla mniszek, dotychczas funkcjonuje w Białymstoku-Dojlidach. Jest jedną z najmłodszych wspólnot monastycznych w Polsce. Powstał zaledwie 13 lat temu, chociaż swymi korzeniami sięga głębiej, bowiem kultywuje bogate tradycje powstałego na początku XX wieku monasteru w Krasnymstoku.

Od kilkunastu lat monaster ten korzysta z gościnności parafii św. Eliasza w Dojlidach, gdzie w nowym domu parafialnym znajduje się cerkiewka, cele mniszek oraz monasterskie pracownie. Jednak docelowym miejscem lokalizacji monasteru są Zwierki, miejsce narodzin i męczeńskiej śmierci świętego męczennika młodzieńca Gabriela. Kamień węgielny pod budowę cerkwi pod wezwaniem tego wielkiego świętego ziemi białostockiej położył w kwietniu 1996 r. obecny metropolita Sawa. Obecnie znajduje się ona w stanie surowym, a wewnątrz jest jeszcze niewiele wyposażenia. Kilkakrotnie, z okazji dużych świat, były tam już odprawiane nabożeństwa. Po przeniesieniu się mniszek do Zwierek, do tej cerkwi mają zostać przeniesione relikwie św. Gabriela.

Od 2003 r. przy cerkwi w Zwierkach wznoszony jest również budynek monasterski. Obecnie również on znajduje się w stanie surowym i wymaga jeszcze, tak jak i sama cerkiew, niemałych nakładów finansowych.
Aby przyspieszyć wykończenie cerkwi i budynku monasterskiego dojlidzkie siostry modlą się i trudzą jak tylko potrafią, m.in. prowadząc pracownie ikonopisną i wyszywania szat liturgicznych oraz gabinet stomatologiczny. Mimo to same nie są w stanie podołać ogromnemu wysiłkowi finansowemu. Dlatego też do pozyskiwania środków na ten cel postanowiła włączyć się fundacją OIKONOMOS.

Wspólnie z monasterem wydrukowano folderki informujące o akcji i reprodukcje Krasnostockiej ikony Matki Bożej, które duchowni pozostawiali w domach wiernych podczas wizyt poświątecznych. Znalazły się one również w najpopularniejszych czasopismach cerkiewnych: „Przeglądzie Prawosławnym” i „Wiadomościach Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”, poprzez które również trafiły do wielu prawosławnych domów.

Siostry monasteru Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy w Białymstoku-Dojlidach oraz fundacja OIKONOMOS serdecznie dziękują za dotychczas udzieloną pomoc, która świadczy o dużej odpowiedzialności i skonsolidowaniu prawosławnego środowiska. Mniszki zapewniają również o swych modlitwach, które nieustannie zanoszą do Boga w intencji wszystkich ofiarodawców. Jednocześnie proszą osoby, które jeszcze nie znalazły czasu lub możliwości udzielenia nawet niewielkiego, symbolicznego wsparcia, aby uczyniły to w drugim etapie akcji.Monaster w Zwierkach - Wspólne Dzieło

/ 26.01.2006

Zeszłoroczne „Wspólne dzieło” okazało się wielkim osiągnięciem. Jego rezultaty nie tylko zachęcają, ale wręcz zobowiązują do podobnych prób wspólnego wspierania innych, ważnych dla nas przedsięwzięć. A jest ich wiele. Każdemu z nich potrzebne są znaczne środki finansowe, ale nie każde może ubiegać się o wsparcie ze strony jakichkolwiek świeckich funduszy.

Unia Europejska może pomóc w renowacji zabytkowego monasteru czy cerkwi, ale nie wesprze budowy nowej siedziby. W niektórych przypadkach możemy liczyć tylko na siebie. Wyniki zeszłorocznego „Wspólnego dzieła” pokazują wyraźnie, że działając razem, składając na wybrany cel jednorazową, małą ofiarę, jesteśmy w stanie zebrać bardzo wiele.

Z błogosławieństwa biskupa Jakuba tegoroczną akcją „Wspólne dzieło” Fundacja Oikonomos pragnie objąć żeński monaster Narodzenia Bogarodzicy i cerkiew św. Gabriela w Zwierkach. Monaster jest kontynuacją założonego w 1901 r. monasteru w Krasnymstoku (obecny Różanystok niedaleko Dąbrowy Białostockiej). Szybko stał się on ośrodkiem wiedzy i postępu i promieniował duchowością na całą diecezję. Powstało przy nim żeńskie seminarium nauczycielskie i szkoła, szpital, przytułek dla dzieci i kobiet w podeszłym wieku. Siostry prowadziły działalność oświatową, charytatywną i gospodarczą. Wszystko to przerwała I wojna światowa.

Odrodzenie nastąpiło po niespełna osiemdziesięciu latach. 23 stycznia 1993 r. przy katedrze św. Mikołaja w Białymstoku powstał żeński Dom Zakonny Narodzenia Najświętszej Marii Panny, w maju siostry osiadły przy cerkwi św. Proroka Eliasza na Dojlidach, 28 kwietnia 1996 r. abp Sawa poświęcił w Zwierkach kamień węgielny pod budowę cerkwi św. Gabriela, a 3 maja 2003 r. bp Jakub poświęcił i wmurował kamień węgielny pod budowę monasteru.
W cerkwi św. Gabriela były już celebrowane świąteczne nabożeństwa ku czci męczennika, w nowym rzeźbionym ikonostasie pojawiły się już ikony, w nawie pod kopułą zawisł stylowy cerkiewny żyrandol, ale świątynia ciągle nie jest jeszcze w pełni wyposażona.
W ciągu ostatnich dwóch i pół roku przy cerkwi wyrastały ściany monasteru. Dach jest już pokryty, wewnątrz można prowadzić prace wykończeniowe, ale brakuje na to środków. Same okna to wydatek około stu tysięcy złotych, a niezbędne są również drzwi, instalacja elektryczna, wodociągowa i grzewcza. Wartość wszystkich materiałów i prac wykończeniowych szacowana jest na około pół miliona złotych.

Wszystkie dotychczasowe działania siostry prowadziły skrupulatnie wykorzystując ofiary ludzi dobrej woli i własne środki wypracowane w monasterskich pracowniach - ikonograficznej, szat liturgicznych i utensyliów. Wszystko czego dokonały dobitnie świadczy, jak wiele można osiągnąć wytrwałą pracą i modlitwą. Działając dalej w ten sposób w ciągu kilku najbliższych lat zapewne dokończyłyby dzieła, ale czy miejsce kultu św. męczennika Gabriela, miejsce przechowywania jego relikwii, nie powinno być naszym „Wspólnym dziełem”?

Pojawiła się możliwość częściowo nieodpłatnego pokrycia ścian cerkwi św. Gabriela freskami. Latem tego roku wykonałby je mistrz ikonografii z Rosji i jego uczniowie - stażyści, ale niezbędne jest odpowiednie przygotowanie tynku wewnątrz świątyni. Trzeba to zrobić wczesną wiosną, jednak jeżeli zabraknie dostatecznych środków, nie będzie można skorzystać z cennej pomocy.

Możemy je zebrać, uczestnicząc w kolejnej edycji „Wspólnego dzieła”.

Akcję przeprowadzimy, tak jak przed rokiem, w czasie, gdy duchowni odwiedzają domy parafian z modlitwą i święconą wodą. We wszystkich prawosławnych domach księża pozostawią ten informator i przekaz pocztowy „Wspólnego dzieła”. Wystarczy w odpowiednim miejscu wpisać kwotę ofiary, na odwrocie podać imiona ofiarodawców i dokonać wpłaty. Jeśli do 24 lutego 2006 roku każda prawosławna rodzina złoży w ten sposób jednorazową, najskromniejszą nawet, ofiarę, z pewnością zgromadzimy potrzebną monasterowi kwotę.
I podobnie jak w zeszłym roku „Wspólne dzieło” obejmie całe Podlasie - z błogosławieństwa metropolity Sawy i biskupa Jakuba będą w niej uczestniczyć parafie diecezji warszawsko-bielskiej i białostocko-gdańskiej. Za pośrednictwem „Przeglądu Prawosławnego” i „Wiadomości PAKP” informator dotrze do innych diecezji i będą mogli w nim uczestniczyć wierni całej Cerkwi w Polsce.

Wierzymy, że "Wspólne dzieło" wesprą wszyscy ludzie dobrej woli. O postępach akcji będziemy na bieżąco informować w prawosławnych programach radiowych i telewizyjnych.
Wykorzystajmy tę wyjątkową możliwość wspólnego działania!
Nasz cel to nie tylko zebranie bardzo potrzebnych funduszy, ale coś o wiele ważniejszego. „Wspólnym dziełem" pokazujemy, że działając razem dysponujemy ogromnymi możliwościami. „Wspólne dzieło” umacnia naszą jedność.

Ostateczny wynik tegorocznej zbiórki podamy w kwietniowych wydaniach „Przeglądu Prawosławnego” i cerkiewnej prasy. W białostockim radiu i telewizji poinformujemy o nim 26 lutego 2006 roku w Niedzielę o Sądzie Ostatecznym, gdy na proskomidii uroczystej dziękczynnej Boskiej Liturgii w monasterze Narodzenia Bogarodzicy odczytywane będą imiona ofiarodawców. Od tej pory podczas codziennych nabożeństw w cerkwi św. Gabriela siostry tego monasteru zawsze będą modlitewnie wspominać wszystkich jego "błogosławionych fundatorów i dobroczyńców".

W imieniu inicjatorów "Wspólnego dzieła":

ihumenia Anastazja - monaster Narodzenia Bogarodzicy
o. Włodzimierz Misijuk - Rada Fundacji OIKONOMOS
Magdalena Żdanuk - Prezes Zarządu Fundacji

Monaster Narodzenia Bogarodzicy
ul. Suchowolca 37, 15-565 Białystok
II Oddział Kredyt Bank S.A. w Białymstoku
76 1500 1344 1213 4007 3809 0000
„Wspólne dzieło”- Monaster w Zwierkach