Fundacja Oikonomos

Wojnowo '2007Monaster w Wojnowie - Nasze WSPÓLNE DZIEŁO
/ 28.01.2007

Dwie zainicjowane i pilotowane przez Fundację Oikonomos akcje „Wspólnego dzieła” okazały się wielkim sukcesem. Cieszą zebrane w ten sposób, tak bardzo potrzebne, fundusze, ale najważniejsze osiągnięcie to integracja prawosławnych mieszkańców Podlasia i całej Polski. To nie tylko zachęca, ale wręcz zobowiązuje do wspierania kolejnych projektów. Jest ich wiele i każdemu z nich potrzebne są znaczne środki finansowe. Większość z nich nie może ubiegać się o świeckie fundusze.

Z błogosławieństwa biskupa Jakuba tegoroczną akcją „Wspólne dzieło” Fundacja Oikonomos pragnie wesprzeć żeński Dom Zakonny Opieki Bogarodzicy w Wojnowie. Ta mała wspólnota monastyczna powstała niespełna 12 lat temu. Powołał ją do życia metropolita Sawa, ówczesny arcybiskup białostocki i gdański, dekretem z 15 kwietnia 1995 r. Jednak, podobnie jak w przypadku monasterów w Supraślu i Zwierkach, jest ona kontynuacją wcześniejszego ośrodka monastycznego.
Wojnowo to wieś położona niedaleko Rucianego-Nidy, założona przez rosyjskich staroobrzędowców, którzy w XIX w. emigrowali na tereny ówczesnych Prus Wschodnich. W Wojnowie - pruskim Eckersdorf - wybudowali molennę, dom modlitwy, i monaster Zbawiciela i Trójcy Świętej. Monaster rozwinął się pod kierownictwem wykształconego i prężnie działającego mnicha Pawła, który w latach 60-tych XIX w. powrócił do prawosławia i pociągnął za sobą wielu staroobrzędowców. W 1913 r. obok siedmiuset staroobrzędowców w Wojowie mieszkało już ponad dwustu prawosławnych - tzw. jednowierców, do których w 1921 r. przybył o. Aleksander Awajew, delegowany przez biskupa Eulogiusza. To dzięki jego staraniom w Wojnowie pojawiła się wkrótce drewniana cerkiew Zaśnięcia Bogarodzicy i rozwinęło się życie parafii. To właśnie o. Aleksander w latach 30-tych ubiegłego wieku doprowadził do powstania niewielkiej żeńskiej wspólnoty monastycznej.

W 1946 r., po zmianie granic państwowych, parafia w Wojnowie przeszła pod jurysdykcję Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W 1956 r., po śmierci o. Aleksandra, wspólnota przestała istnieć. Dwie siostry udały się do monasteru śś. Marty i Marii na Grabarce. Ich dom stał się domem parafialnym i służył kolejnym proboszczom i ich rodzinom. Posługiwali tam ojcowie: Aleksander Makal, Aleksander Szełomow, Stefan Urbanowicz, Jerzy Czurak i Bazyli Omieljańczyk.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci parafia w Wojowie bardzo się zmniejszyła. Większość parafian emigrowała. Cerkiew Zaśnięcia Bogarodzicy była kilkakrotnie okradana - zaginęło wiele bezcennych ikon. Została gruntownie wyremontowana dopiero w latach 1995-96, gdy w domu przy cerkwi znów osiedliły się mniszki. Przysposobienie go do potrzeb odradzającego się monasteru wymagało wiele trudu.
Obecnie mieszka tam, modli się i pracuje osiem sióstr. Im samym miejsca jeszcze wystarczy, ale już od dawna brakuje go pielgrzymom i gościom. Nie przyjeżdża ich co prawda tak wielu, jak na Św. Górę Grabarkę czy do Supraśla, ale nawet tych nielicznych nie ma gdzie przyjąć. Latem można ustawić stoły w sadzie, zaprosić gości do ogrodowej altany, a co zrobić w pozostałych porach roku?

Narastające z roku na rok problemy rozwiązałaby budowa nowego budynku z pokojami gościnnymi, kuchnią i przestronną jadalnią oraz pracownią ikonograficzną i krawiecką. Ze wstępnego projektu wynika, że koszt budowy i wyposażenia nowego budynku wyniesie ponad 600 tys. zł. Siostry nie są w stanie dokonać tego własnymi siłami.

Możemy im pomóc, uczestnicząc w kolejnej edycji „Wspólnego dzieła”. Podobnie jak w ubiegłych latach, przeprowadzimy ją w czasie, gdy duchowni odwiedzają domy parafian z modlitwą i święconą wodą. We wszystkich prawosławnych domach księża pozostawią ten informator i przekaz pocztowy „Wspólnego dzieła”. Wystarczy w odpowiednim miejscu wpisać kwotę ofiary, na odwrocie podać imiona ofiarodawców i dokonać wpłaty. W ubiegłym roku we „Wspólnym dziele” na rzecz monasteru w Zwierkach uczestniczyło niemal 7,5 tys. ofiarodawców, którzy do grudnia 2006 r. zebrali ponad 375 tys. złotych. Jeśli do 23 lutego 2007 roku każda prawosławna rodzina prześle w ten sposób jednorazową, niewielką ofiarę, z pewnością zgromadzimy potrzebną monasterowi kwotę.

Naszą akcją obejmiemy całe Podlasie. Za pośrednictwem „Przeglądu Prawosławnego" i „Wiadomości PAKP” informator „Wspólnego dzieła” dotrze do innych diecezji i będą mogli w nim uczestniczyć wierni całej Cerkwi w Polsce. Wierzymy, że „Wspólne dzieło” wesprą wszyscy ludzie dobrej woli. O jego postępach będziemy na bieżąco informować w prawosławnych programach radiowych i telewizyjnych.
Wykorzystajmy tę wyjątkową możliwość wspólnego działania! Nasz cel to nie tylko zebranie bardzo potrzebnych funduszy. „Wspólnym dziełem’ pokazujemy, że działając razem dysponujemy ogromnymi możliwościami. „Wspólne dzieło” umacnia naszą jedność.

Ostateczny wynik tegorocznego „Wspólnego dzieła” podamy w kwietniowych wydaniach „Przeglądu Prawosławnego” i cerkiewnej prasy. W białostockim radiu i telewizji poinformujemy o nim 25 lutego 2007 r. w Niedzielę Triumfu Ortodoksji, gdy na proskomidii Boskiej Liturgii w monasterze Opieki Bogarodzicy odczytywane będą imiona ofiarodawców. Od tej pory podczas nabożeństw w cerkwi Zaśnięcia Bogarodzicy siostry zawsze będą modlitewnie wspominać wszystkich „błogosławionych fundatorów i dobroczyńców” monasteru.

W imieniu inicjatorów „Wspólnego dzieła”:

ihumenia Agnia - monaster Opieki Bogarodzicy
o. Włodzimierz Misijuk - Rada Fundacji OIKONOMOS
Magdalena Żdanuk - Prezes Zarządu Fundacji

Prawosławny Żeński Dom Zakonny
Wojnowo 24, 12-220 Ruciane-Nida
II Oddział Kredyt Bank S. A. W Białymstoku
20 1500 1344 1213 4007 9159 0000
„Wspólne dzieło” – Monaster w Wojnowie