Fundacja Oikonomos

18.01.2007

NASZE WSPÓLNE DZIEŁO – AKADEMIA SUPRASKA

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Jakuba biskupa Białostockiego i Gdańskiego tegoroczną akcją „Wspólnego dzieła” Fundacja OIKONOMOS pragnie ponownie objąć monaster Zwiastowania Bogarodzicy i tworzoną przy nim Akademię Supraską.

„Wspólne dzieło” ruszyło w 2005 roku, gdy ubiegaliśmy się o fundusze Unii Europejskiej na renowację i wyposażenie części budynków monasteru w Supraślu, przeznaczonych na Dom Pielgrzyma – bazę noclegową Akademii Supraskiej. Do wniosku o dofinansowanie trzeba było dołączyć potwierdzenie dysponowania środkami własnymi – kwotą 15 proc. budżetu całej inwestycji.

Rezultaty akcji „Akademia Supraska – nasze wspólne dzieło” przerosły wszelkie oczekiwania. Zebrana w ciągu pięciu tygodni kwota okazała się trzykrotnie większa od wymaganej. Umożliwiło to ubieganie się o unijne wsparcie w wysokości trzech milionów złotych. Przygotowany wcześniej wniosek został skorygowany, a projekt zagospodarowania budynków monasteru znacznie rozszerzony.
Planowana liczba miejsc noclegowych wzrosła z 40 do 87. Prace remontowo-budowlane postępują zgodnie z ustalonym harmonogramem i w kwietniu 2008 roku Dom Pielgrzyma będzie oddany do użytku.

Jednak na odpowiednie przysposobienie do potrzeb Akademii czeka jeszcze wschodnie skrzydło monasteru. Do jej funkcjonowania niezbędne są odpowiednio wyposażone pomieszczenia – biblioteka, nowoczesna medioteka, czytelnia, sale konferencyjne, kuchnia i jadalnia, pracownie dla personelu. Przygotowywanie tej „przestrzeni programowej” to kolejny etap renowacji budynków i tworzenia Akademii. Ten proces może potrwać jeszcze wiele lat, ale czas oczekiwania na nowoczesne wyposażenie Akademii Supraskiej można znacznie skrócić. Przygotowujemy kolejny wniosek o wsparcie z funduszy Unii Europejskiej.

Pomyślna realizacja poprzedniego projektu, profesjonalizm, jakim się przy tym wykazaliśmy, i doświadczenie, to argumenty nam sprzyjające. Możemy uzyskać znaczne unijne wsparcie, jednak, podobnie jak poprzednio, do złożenia wniosku niezbędne są środki własne. Przewidywany koszt wszelkich robót i pełnego wyposażenia pomieszczeń oszacowano na 10 milionów złotych, co oznacza, że wymagany wkład własny to 1,5 miliona. Kwota ogromna, pamiętajmy jednak, że przez trzy ostatnie lata na monastery w Supraślu, Zwierkach i Wojnowie zebraliśmy w sumie ponad 1 300 000 złotych. Dokonaliśmy tego w krótkim czasie, bowiem najbardziej owocna część „Wspólnego dzieła” każdego roku trwała około miesiąca.

Nasze dotychczasowe osiągnięcia są imponujące:– 523 tys. zebrane w 2005 r. pozwoliły uzyskać dodatkowe 3 miliony zł – baza noclegowa Akademii niebawem będzie gotowa.– ponad 400 tys. zgromadzone w 2006 r. na monaster w Zwierkach umożliwiło dokończenie budowy – w maju tego roku siostry przeniosą się do nowych pomieszczeń.– niemal 300 tys. przekazane w 20007 r. na monaster w Wojnowie pozwoli na rozpoczęcie budowy nowego monasterskiego domu. Te sukcesy zachęcają do kolejnych prób wspierania ważnych prawosławnych przedsięwzięć. Każdą ofiarę złożoną na Akademię Supraską fundusze Unii Europejskiej pomnożą kilkakrotnie. Im więcej zbierzemy, tym więcej otrzymamy. Jeśli zgromadzimy 1,5 miliona zł – będziemy mogli ubiegać się o 8,5 miliona.

Wierzymy, że jesteśmy w stanie sprostać temu wyzwaniu. Do wszystkich prawosławnych domów, które duchowni odwiedzają z modlitwą i święconą wodą, zostanie dostarczony ten informator oraz przekaz pocztowy „Wspólnego dzieła”. Wystarczy w odpowiednim miejscu wpisać kwotę, a na odwrocie podać imiona ofiarodawców i dokonać wpłaty. Jeśli do 29 lutego 2008 roku każda prawosławna rodzina złoży w ten sposób jednorazową, najskromniejszą nawet ofiarę, z pewnością zgromadzimy potrzebną kwotę. Wykorzystajmy tę wyjątkową szansę! Nasz cel to nie tylko zebranie potrzebnych środków i uzyskanie unijnej dotacji, ale również wskazanie, że niewielka mniejszość wyznaniowa, działając razem, jest w stanie wiele w naszej Cerkwi dokonać – dla siebie, dla naszych dzieci i dla naszej przyszłości. Wierzymy, że dzięki Waszemu wsparciu Akademia Supraska stanie się ośrodkiem kształcenia dorosłych, kształtowania młodych i wychowywania dzieci w miłości do naszej tradycji i kultury.

Ostateczny wynik podamy w kwietniowych wydaniach „Przeglądu Prawosławnego” i cerkiewnej prasy. W białostockim radiu, telewizji i na portalach internetowych poinformujemy o nim 2 marca 2008 roku, w Niedzielę o Sądzie Ostatecznym. Będzie to dzień inauguracji działalności Akademii Supraskiej i poświęcenia Domu Pielgrzyma. Podczas celebrowanej tego dnia uroczystej dziękczynnej Boskiej Liturgii mnisi monasteru Zwiastowania Bogarodzicy odczytają imiona wszystkich ofiarodawców. Od tej pory w swych codziennych nabożeństwach do końca świata będą modlitewnie wspominać „błogosławionych fundatorów i dobroczyńców tego świętego monasteru”.

W imieniu inicjatorów „Wspólnego dzieła”

o. archimandryta Gabriel - monaster w Supraślu
o. Włodzimierz Misijuk - Kanclerz Akademii Supraskiej
Magdalena Żdanuk - Prezes Zarządu Fundacji OIKONOMOS