Fundacja Oikonomos

23.04.2007

Szkolenie pt. „Projekt a rzeczywistość finansowa”
Cykl szkoleniowy realizowany przez Fundację „Oikonomos” w ramach projektu pt. „Rozwój aktywności społeczności lokalnych w prawosławnej Diecezji Białostocko–Gdańskiej”, stworzony z myślą o środowisku prawosławnym, powoli dobiega końca.


 Ostatnie szkolenie pt. „Projekt a rzeczywistość finansowa” odbyło się 19 i 21 kwietnia 2007 roku (tradycyjnie czwartek oraz sobota) w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Tematyka spotkania obejmowała następujące zagadnienia:

 • Poszukiwanie funduszy na lokalne inicjatywy,
 • Opis projektu oraz próba znalezienia dla niego źródła finansowania,
 • Praca z Internetem w kontekście poszukiwania środków na realizację projektów.


Szkolenie było podsumowaniem wcześniej zdobytej wiedzy poprzez praktyczną pracę nad konkretnym projektem pod okiem koordynatora projektu, Dariusza Żdanuka. Uczestnicy, pracując w małych grupach, mieli możliwość stworzyć i opisać swój własny projekt. Uczestnicy całego cyklu szkoleniowego otrzymają również certyfikaty poświadczające zdobytą wiedzę.

Celem całego projektu jest zmotywowanie przedstawicieli prawosławnych parafii do podejmowania działań i różnorodnych lokalnych inicjatyw oraz nauczenie ich korzystania z funduszy krajowych poprzez praktyczną naukę pisania projektów. Projekt rozpoczął się we wrześniu 2006 roku i potrwa jeszcze do czerwca 2007 roku. Informujemy, iż w tym czasie będzie można korzystać z bezpłatnych porad ekspertów i wsparcia Fundacji „Oikonomos” przy planowaniu i realizacji projektów parafialnych.Fundacja Oikonomos pozdrawia wszystkich z Paschalnym Chrystos Woskresie! (Chrystus Zmartwychwstał!)


09.04.2007

Chcemy poinformować, iż projekt pt. "Rozwój aktywności społeczności lokalnych w prawosławnej Diecezji Białostocko–Gdańskiej”, stworzony z myślą o środowisku prawosławnym, dobiega końca. Projekt trwa od września 2006 roku do czerwca 2007 roku.

Ostatnie szkolenie pt. „Projekt a rzeczywistość finansowa” odbędzie się 19 i 21 kwietnia 2007 roku. Tematyka szkolenia będzie obejmowała następujące zagadnienia:

 • Poszukiwanie funduszy,
 • Określenie projektu, a następnie próba znalezienia dla niego źródła finansowania,
 • Praca z Internetem; poruszanie się po Internecie, Przymiarki do pracy z Internetem;
 • Przydatne adresy internetowe


Informujemy osoby zgłoszone do projektu, aby przychodząc na kwietniowe szkolenie przyniosły ze sobą własny pomysł na projekt, bądź też zastanowiły się z jakiego z podanych niżej obszarów chciałyby realizować projekt (inwestycyjny, edukacyjny, kulturalny, społeczny). Szkolenie będzie podsumowaniem wcześniej zdobytej wiedzy poprzez praktyczną pracę nad konkretnym projektem.

Uczestnicy projektu, którzy nie zdeklarowali jeszcze w jakim terminie wezmą udział w szkoleniu proszeni są o powiadomienie o swoim wyborze organizatorów.

21.03.2007

Szkolenie pt. „Zakończenie i ocena projektu”


 


Fundacja Oikonomos informuje, iż 15 i 17 marca 2007 roku odbyło się przedostatnie szkolenie w ramach projektu „Rozwój aktywności społeczności lokalnych w prawosławnej Diecezji Białostocko –Gdańskiej”.

Tematyka szkolenia pt. „Zakończenie i ocena projektu” obejmowała następujące zagadnienia:

 • Zakończenie projektu.
 • Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu.
 • Rozliczenie finansowe.
 • Ocena projektu. Co to jest ocena projektu?; cel oceny projektu
 • Związki pomiędzy monitorowaniem i oceną projektu; rola oceny projektu; zagadnienia, które należy uwzględnić podczas oceny; różnica pomiędzy monitorowaniem a oceną.


W szkoleniu, które odbyło się w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku wzięło udział 60 uczestników.
Organizatorzy maja nadzieję, że wiedza zdobyta dzięki uczestnictwu w projekcie przyczyni się do zwiększonej aktywności społeczności parafialnych i zaowocuje duża liczbą zrealizowanych projektów.

Zachęcamy uczestników szkolenia do korzystania z bezpłatnych konsultacji z ekspertami. Wszelkie trudności czy wątpliwości dotyczące pisania i realizacji projektu Fundacja Oikonomos pomoże rozwiązać. W związku z tym do dyspozycji uczestników projektu pięć dni w tygodniu jest czynny Punkt Konsultacyjny.


09.03.2007

... są wolne miejsca


Fundacja Oikonomos zaprasza na szkolenie pt. Zakończenie i ocena projektu. Jest to kolejne szkolenie w ramach projektu ”Rozwój aktywności społeczności lokalnej w prawosławnej Diecezji Białostocko –Gdańskiej”.

Tematyka szkolenia będzie obejmowała bardzo ważne przy realizacji projektu zagadnienia związanego z zakończeniem projektu.

Po pierwsze uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę o tym jak sporządzić sprawozdanie końcowe z realizacji projektu oraz jak przygotować rozliczenie finansowe projektu. W drugiej części szkolenia udzielone zostaną praktyczne wskazówki przydatne przy ocenie (ewaluacji) projektu.

Szkolenie obędzie się w dwóch terminach do wyboru – 15 i 17 marca (czwartek i sobota) od godziny 9:00 do 15:00 w Centrum Kultury Prawosławnej przy ul. Św. Mikołaja 5 w Białymstoku.

Informujemy, iż szkolenie jest bezpłatne i są jeszcze wolne miejsca. W szkoleniu może wziąć udział każdy chętny. Organizatorzy zapewniają uczestnikom materiały szkoleniowe oraz obiad.

Zainteresowane osoby prosimy o telefoniczne zgłoszenie swego udziału. Kontakt z:
Koordynatorem projektu tel 0 665 832 239,
Punktem Konsultacyjnym tel.0 500 538 559 lub
email: punkt@oikonomos.pl

04.03.2007

„Zakończenie i ocena projektu” - zaproszenie


Fundacja Oikonomos informuje, iż w dniach 15 marca (czwartek) i 17 marca (sobota) odbędzie się już czwarte szkolenie w ramach projektu „Rozwój społeczności lokalnej w prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej.

Projekt rozpoczął się we wrześniu 2006 roku i będzie trwał do czerwca 2007 roku. Koncepcja projektu jest wynikiem przeprowadzonego przez Fundację OIKONOMOS w październiku 2005 roku badania ankietowego mającego na celu zdiagnozowanie potrzeb występujących w parafiach. Wiele parafii zasygnalizowało wówczas potrzebę skierowania pomocy Fundacji w kierunku praktycznej nauki pisania wniosków o dotacje i umiejętnego szukania właściwych źródeł zewnętrznego dofinansowania.

Realizowany projekt dotyczy m.in. nauczenia przedstawicieli prawosławnych parafii ubiegania się o dofinansowanie parafialnych projektów (np. kulturalnych, społecznych, edukacyjnych, inwestycyjnych itd.).

Marcowe szkolenie pod tytułem „Zakończenie i ocena projektu” będzie obejmowało następujące zagadnienia:

 • Zakończenie projektu. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu. Rozliczenie finansowe.
 • Ocena projektu. Co to jest ocena projektu?; cel oceny projektu; związki pomiędzy monitorowaniem i oceną projektu; rola oceny projektu; zagadnienia, które należy uwzględnić podczas oceny; różnica pomiędzy monitorowaniem a oceną.


Szkolenie poprowadzi Krzysztof Leończuk – trener Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.

Tematyka poprzednich szkoleń obejmowała następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do pracy z projektami (szkolenie odbyło się w październiku 2006 roku ),
 • Procedura konkursowa i wniosek (szkolenie w listopadzie 2006 roku),
 • Realizacja i monitoring projektu (szkolenie w grudniu 2006 roku).


Prosimy osoby zgłoszone do projektu o wybór terminu szkolenia i powiadomienie o swoim wyborze Punktu Konsultacyjnego bądź koordynatora.

Jednocześnie informujemy, iż materiały szkoleniowe, przydatne w pisaniu projektów może otrzymać każdy, kto wypełni Formularz Zgłoszeniowy drogą mailową bądź osobiście.

29.12.2006

Szkolenie pt. „Realizacja i monitoring projektu”Fundacja Oikonomos informuje, iż 9 i 21 grudnia 2006 roku odbyło się już trzecie szkolenie w ramach projektu „Rozwój aktywności społeczności lokalnej w prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej”.
Szkolenie pt. „Realizacja i monitoring projektu” obejmowało następujące zagadnienia:
 • Umowa o dotację,
 • Standardowa forma umowy o dotację,
 • Korekta harmonogramu i kosztorysu,
 • Ważne elementy umowy,
 • Monitorowanie zarządzania projektem,
 • Co to jest monitorowanie i dlaczego jest to potrzebne,
 • Wskaźniki w procesie monitorowania, rodzaje wskaźników,
 • Monitorowanie obowiązków,
 • Uwagi dotyczące gromadzenia danych.


W szkoleniu wzięło udział 60 osób, m.in. reprezentantów prawosławnych parafii Diecezji Białostocko –Gdańskiej.


 Do tej pory do projektu zgłosiło się 85 osób. Fundacja Oikonomos ze względu na ograniczenia nie może przeszkolić wszystkich chętnych. Osoby zainteresowane tematyką pisania wniosków o dofinansowania różnych inicjatyw mają możliwość otrzymania materiałów szkoleniowych. Materiały szkoleniowe – bezpłatnie - może otrzymać każdy, kto wypełni formularz zgłoszeniowy.

Ponadto 27 grudnia odbyła się wizyta studyjna, której celem było przedstawienie tzw. miękkich projektów (miękkie projekty, czyli akcje społeczne, cykle szkoleniowe, działania edukacyjno-badawcze i doradcze itp). Jest to specyficzna i trudna grupa projektów, wymagająca innego podejścia niż to, które sprawdza się przy projektach twardych (inwestycyjnych) takich jak zakup środków trwałych, budowa drogi czy opracowanie kompleksowego systemu bazodanowego. (Na podstawie książki "Podręcznik zarządzania projektmi miękkimi", red. M. Bonikowska, Warszawa 2006 rok, s. 5)
W ramach spotkania pokazano różne inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe działające na rzecz środowiska prawosławnego.

Dariusz Żdanuk przedstawił projekty do tej pory podejmowane przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce oraz Fundację im. Księcia Konstantego Ostrogskiego. Aleksander Wasyluk i Wojtek Perek opowiedzieli o projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Orthnet. Swoją obecnością zaszczyciła nas Anna Radziukiewicz, która opowiedziała m.in o trudach realizacji wystawy fotograficznej „Prawosławie w Polsce”, jaka miała miejsce w Moskwie, w 2005 roku.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim, którzy 6 stycznia zasiądą przy wigilijnych stołach życzymy duchowego spokoju i radości, a w Nowym Roku wielu łask i Bożego błogosławieństwa.

07.12.2006

„Realizacja i monitoring projektu” - zaproszenie


Fundacja Oikonomos informuje, iż w dniach 9 i 21 grudnia odbędzie się już trzecie szkolenie, w ramach projektu „Rozwój społeczności lokalnej w prawosławnej Diecezji Białostocko –Gdańskiej.
Tematyka szkolenia pt. „Realizacja i monitoring projektu” obejmie następujące zagadnienia:

 • Umowa o dotację, standardowa forma umowy o dotację;
 • Korekta harmonogramu i kosztorysu; ważne elementy umowy,
 • Monitorowanie zarządzania projektem: co to jest monitorowanie i po co to jest potrzebne
 • Wskaźniki w procesie monitorowania, rodzaje wskaźników, monitorowanie obowiązków, uwagi dotyczące gromadzenia danych


Dwa poprzednie szkolenia pt. „Wprowadzenie do pracy z projektami”, oraz „Procedura konkursowa i wniosek” spotkały się z dużym zainteresowaniem prawosławnych parafii. W chwili obecnej do projektu zgłosiło się ponad siedemdziesięciu chętnych, jednak ze względu na ograniczenia Fundacja Oikonomos jest w stanie przeszkolić jedynie 60 osób.


Wszyscy zainteresowani tematyką pisania projektów i wniosków o różnego rodzaju dofinansowania parafialnych inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych, inwestycyjnych i innych, mogą otrzymać materiały szkoleniowe. Materiały drogą mail-ową może otrzymać każdy po uprzednim wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego.
W ramach projektu funkcjonuje Punkt Konsultacyjny i zespół ekspertów.


Punkt Konsultacyjny jest biurem projektu, którego podstawowym działaniem jest udzielanie porad zgłaszającym się osobom. W Punkcie Konsultacyjnym można uzyskać następujące informacje:

 • Pomoc w uzyskaniu niezbędnych dokumentów
 • Informacja o instytucjach wydających dokumenty
 • Informacja o dostępnych środkach na realizacje projektu


Ponadto uczestnicy projektu w ramach funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego mają możliwość umówienia się na indywidualne, bezpłatne konsultacje z jednym z specjalistów do pomocy przy swoim projekcie. Zespół ekspertów tworzą osoby z dużym doświadczeniem w dziedzinie tworzenia i realizacji projektów, co ma zapewnić rzetelną i tym samym skuteczną pomoc.

27.11.2006

Szkolenie pt. "Procedura konkursowa i wniosek"Fundacja Oikonomos informuje, iż w dniach 23 i 25 listopada 2006 r. w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, odbyło się drugie szkolenie w ramach projektu "Rozwój aktywności społeczności lokalnej w prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej." Projekt ma na celu nauczenie parafii pisania projektów i wniosków o dofinansowania z funduszy krajowych. Uczestnictwo w jest bezpłatne.

Szkolenie pt. "Procedura konkursowa i wniosek" miało na celu zapoznać uczestników z następującą tematyką:

 • Procedura konkursowa
 • Ogłoszenie konkursu
 • Druk wniosku –na przykładzie
 • Podstawowe kryteria wyboru projektu
 • Harmonogram konkursu


Szkolenie poprowadziła Edyta Jurkiewicz, pracownik Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W szkoleniu wzięło udział 56 osób, przedstawicieli prawosławnych parafii z diecezji białostocko – gdańskiej, jak też z innych diecezji.Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy osobiście w Punkcie Konsultacyjnym, bądź korespondencyjnie (drogą mejlową lub pocztową). Osoby biorące udział w pierwszym szkoleniu mają pierwszeństwo w udziale w szkoleniach następnych. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Chętni, którzy zgłoszą się do projektu po pierwszym szkoleniu, znajdą się na liście rezerwowej. W przypadku zapowiedzianej nieobecności uczestników posiadających pierwszeństwo, organizatorzy będą zapraszać osoby z listy rezerwowej.

Materiały szkoleniowe przydatne w pracy nad pisaniem projektów (drogą mejlową lub pocztową) może otrzymać każdy, kto wypełni formularz zgłoszeniowy do projektu.

Koordynator projektu - tel. 0665 832 239, oikonomos@op.pl

Punkt Konsultacyjny
Centrum Kultury Prawosławnej, ul. św. Mikołaja 5, pokój nr 11 (czytelnia) tel. (0 85) 7 44 30 10, w. 34, punkt@oikonomos.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek 10:00 - 14:00
Wtorek 8:00 - 12:00
Środa 10:00 - 14:00
Czwartek 8:00 - 12:00
Piątek 8:30 - 10:30, 14:00 –15:00

20.11.2006

„Procedura konkursowa i wniosek” - zaproszenie


Fundacja „Oikonomos” wraz z Prawosławną Diecezją Białostocko-Gdańską rozpoczęła we wrześniu projekt „Rozwój aktywności społeczności lokalnych w Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej”. Projekt jest skierowany do przedstawicieli parafii prawosławnych diecezji białostocko-gdańskiej.

W październiku odbyło się pierwsze szkolenie pt. „Wprowadzenie do pracy z projektami: definicja projektu i jego planowanie”. Drugie szkolenie pt. „Procedura konkursowa i wniosek” zaprezentuje uczestnikom standardowy formularz wniosku o dotację, który będą mogli własnoręcznie wypełnić pod okiem doświadczonej trenerki. Szkolenie to odbędzie się w dwóch terminach: 23 listopada 2006 i 25 listopada 2006 w Białymstoku. Istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach.

Projekt realizowany przez Fundację „Oikonomos” i Prawosławną Diecezją Białostocko-Gdańską stara się przekonać przedstawicieli parafii do tego, aby takie projekty mogłyby powstać. Proboszcz może nie mieć tyle wolnego czasu, aby wszystko zrobić, bardzo często potrzebuje pomocy. W tym wypadku pomoc może nadejść ze strony parafian – takie osoby są szczególnie mile widziane w naszym projekcie.


30.10.2006

Szkolenie pt. „Wprowadzenie do pracy z projektami: definicja projektu i jego planowanie”Fundacja Oikonomos, organizator projektu ”Rozwój społeczności lokalnej w prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej” informuje, iż zostało przeprowadzone pierwsze szkolenie pt. „Wprowadzenie do pracy z projektami: definicja projektu i jego planowanie.”


Szkolenie odbyło się w Centrum Kultury Prawosławnej w

Białymstoku, w dwóch terminach: 19 i 21 października 2006 r. Wzięło w nim udział 60 osób z prawosławnych parafii. Uczestnicy zapoznali się z następującą tematyką:

- Podstawy wiedzy o projekcie (definicja, rodzaje, cechy projektu, projektowe podejście do rozwiązywania problemów, definiowanie problemu, przygotowanie do planowania projektu, konstruowanie projektu).

- Wiedza nt. kolejności faz w pracy nad projektem (fazy cyklu życia projektu, kolejne etapy pracy nad projektem, jak się do tego zabrać?)

- Planowanie projektu (obszar planowania projektu, zawartość i techniki planowania, planowanie czasu i zasobów, proces tworzenia planu, szacowanie wartości dla projektu).

- Szkoleniowiec przeprowadził warsztat pt. „Jak napisać dobry plan projektu?”

- Wiedza z zakresu podstaw zarządzania projektem (definicja, zarządzanie zasobami w projekcie)

Szkolenie zakończyło się dyskusją nt. „Znaczenia zasobów podczas realizacji projektu - rzeczowe i finansowe czynniki powodzenia projektu”. Organizatorzy zapewnili uczestnikom obiad i materiały szkoleniowe.


Do projektu można zgłaszać się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego osobiście w Punkcie Konsultacyjnym, jak też korespondencyjnie (drogą mailową lub pocztową). Osoby biorące udział w pierwszym szkoleniu maja pierwszeństwo w udziale, w szkoleniach następnych.


Chętni, którzy zgłoszą się do projektu po pierwszym szkoleniu, znajdą się na liście rezerwowej. W przypadku zapowiedzianej nieobecności uczestników posiadających pierwszeństwo, organizatorzy będą zapraszać osoby z listy rezerwowej.


Materiały szkoleniowe przydatne w pracy nad pisaniem projektów (drogą mailową lub pocztową) może otrzymać każdy, kto wypełni formularz zgłoszeniowy do projektu.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.


 Zapraszamy również chętnych do udziału w wizycie studyjnej w Białowieży, która odbędzie się w dniu 31 października 2006 r. Organizatorzy zapewniają dojazd i wyżywienie. W ramach wizyty studyjnej będzie możliwa obserwacja projektów realizowanych przez parafię prawosławną w Białowieży. W tym roku parafia zrealizowała projekt dotyczący remontu kapliczki cmentarnej, a także projekt młodzieżowej wymiany polsko-białoruskiej. W wizycie studyjnej są jeszcze 2 wolne miejsca. Kontakt do koordynatora projektu 665 832 239.

16.10.2006

„Wprowadzenie do pracy z projektami: definicja projektu i jego planowanie” - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na pierwsze szkolenie pt. „Wprowadzenie do pracy z projektami: definicja projektu i jego planowanie” organizowanego w ramach projektu „Rozwój aktywności społeczności lokalnych w Prawosławnej Diecezji Białostocko –Gdańskiej” realizowanego przez Fundację OIKONOMOS.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w dwóch grupach w następujących terminach: 19.10.2006 (czwartek) i 21.10.2006 (sobota) w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku przy ul. św. Mikołaja 5. Początek szkolenia o godz. 9.00.

W ramach szkolenia zostaną poruszone m.in. zagadnienia dotyczące projektu - definicja, rodzaje, cechy projektów, projektowe podejście do rozwiązywania problemów, planowanie i zarządzanie projektem.

Chęć uczestnictwa w szkoleniu można zgłaszać do dnia 18.10.2006 r. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają również obiad oraz materiały szkoleniowe.

W sprawie zgłoszeń, prosimy o kontakt e-mailowy (oikonomos@op.pl) lub telefoniczny z koordynatorem projektu Dariuszem Żdanukiem (0665 832 239). Ponadto informacje można uzyskać w Punkcie Konsultacyjnym projektu mieszczącym się w Centrum Kultury Prawosławnej, ul. św. Mikołaja 5 w Białymstoku, w pokoju nr 11, tel. (0 85) 7 44 30 10, wewn. 34; fax: 085 744 36 46.

Serdecznie zapraszamy!
Fundacja OIKONOMOS