Fundacja Oikonomos
2015.07. 22

Latopisy Akademii Supraskiej- tom 5


Informujemy, iż ukazał się kolejny tom Latopisów Akademii Supraskiej. Tym razem tematyka dotyczy Synodów Cerkwi Prawosławnej w I Rzeczypospolitej, które były tematem ostatniej konferencji międzynarodowej Akademii Supraskiej (18-20 wrzesień 2014 r.).

W roku, kiedy upływa 500 lat od prawosławnego synodu w Winie (1514) i zbliża się 600-lecie synodu nowogródzkiego ( listopad 2015), Akademia Supraska poddała naukowej refleksji znaczenie życia synodalnego w Cerkwi Prawosławnej w granicach państwa polsko-litewskiego od czasów najdawniejszych do 1685 roku. Autorzy zwracają uwagę na dokumenty związane z życiem synodalnym Cerkwi w I Rzeczypospolitej, jej powiązania z Patriarchatem Konstantynopola, z polityką państwową, z sytuacją międzynarodową, z układami wewnętrznymi, a także na analogiczne problemy w Cerkwi serbskiej i moskiewskiej.

W niniejszym tomie Latopisów Akademii Supraskiej proponujemy czytelnikom zapoznanie się z rezultatami badań naukowych o charakterze historycznym i kulturoznawczym, poświęconych szeroko rozumianemu pojęciu soboru a także idei soborowości.

Latopisy dostępne są w bibliotece Akademii Supraskiej.