Fundacja Oikonomos
2016.03. 31

Zgłoszenia na VII Festiwal Cerkiewnego Dzwonienia


Fundacja OIKONOMOS, Muzeum Podlaskie w Białymstoku oraz Prawosławny Monaster Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu zapraszają do nadysłania zgłoszeń na VII Międzynarodowy Festiwal Cerkiewnego Dzwonienia. Doroczny festiwal „Obwieszcza, Wychwala, Nawołuje" odbywać się będzie, jak zawsze, w prawosławnym tygodniu paschalnym, kiedy to zgodnie z dawnym obyczajem każdy mógł „dzwonić na chwałę Pana”.

W roku 2016 zmieniona została formuła dotychczasowego festiwalu cerkiewnego dzwonienia. Konkurs został podzielony na 3 kategorie:
  • MASTER (najwyższy poziom, zawodowy),
  • OPEN (wszyscy chętni do sprawdzenia swoich umiejętności)
  • MŁODZIEŻOWA (dzieci i młodzież do lat 16)
Do każdej kategorii zostanie zakwalifikowanych 10 uczestników.

Festiwal odbędzie się w dniach 07-08.05.2016r. Przesłuchania festiwalowe będą miały miejsce w godz. 16.00-17.30. W każdym z konkursów zakładane są trwające ok. 5 min. wystąpienia dzwonników. Organizator festiwalu – Fundacja Oikonomos oraz Muzeum Podlaskie w Białymstoku ufunduje dwie nagrody główne w kwocie 2000 zł (brutto). Ponadto przyznane zostaną dwa wyróżnienia w wysokości 1000 zł (brutto). Dla kategorii młodzieżowej przewidziane są nagrody rzeczowe. Koncert finałowy, na którym zaprezentują się zwycięzcy festiwalu odbędzie się 08.05.2016 r., o godz. 16.00.

Miejscem koncertów plenerowych będzie dziedziniec monasteru Zwiastowania NMP w Supraślu, gdzie usytuowana jest w bramie zabytkowa XVIII-wieczna dzwonnica. Zwycięzców konkursu wyłoni trzyosobowe jury, w skład którego wejdą profesjonalni muzycy i znawcy tematu.

06.05.2016 r. przewidziane jest sympozjum na temat współczesnej kampanologii
oraz warsztaty dla dzwonników prowadzone przez specjalistów ze wschodu

Osoby chętne do wzięcia udziału w przeglądzie prosimy o przesyłanie kwestionariuszy zgłoszeniowych na adres:
Akademia Supraska
ul. Klasztorna 1
16 – 030 Supraśl

bądź:
akademia@oikonomos.pl

Osobom zakwalifikowanym do przeglądu organizator zapewnia zakwaterowanie z wyżywieniem od 6.05. do 8.05.2016 r. Uczestnicy przeglądu zostaną powiadomieni o dostaniu się do konkursu, pod wskazanym w kwestionariuszu numerem telefonu bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Szczegółowe informacje pod telefonem: 85 710 82 88, 662254177

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY