Fundacja Oikonomos
2019.12. 18

Wystawa plenerowa "Ks. Aleksander Tomkowid - budowniczy dojlidzkiej cerkwi"


27 października br. w białostockiej Parafii Prawosławnej p.w. św. Proroka Eliasza uroczyście otwarto wystawę plenerową "Ks. Aleksander Tomkowid - budowniczy dojlidzkiej cerkwi", przygotowaną przez Fundację „Oikonomos”. Otwarcie wystawy nastąpiło w obecności gościa honorowego – p. Łarysy Tomkowid, matuszki zmarłego ks. Aleksandra, która specjalnie na tę okazję przyjechała z Gdańska.

Celem wystawy było przypomnienie postaci ks. Aleksandra Tomkowida, który niemal rok temu został nowym patronem jednej z ulic na białostockim osiedlu Dojlidy. Dla wielu współczesnych białostoczan ks. Tomkowid, który był proboszczem dojlidzkiej parafii czterdzieści lat temu (w latach 1953-1979), jest osobą nieznaną lub zapomnianą, więc uznaliśmy, że warto upamiętnić jego zasługi dla tej części naszego miasta, a przede wszystkim jego wkład w budowanie tutejszej świątyni, plebanii czy uporządkowania cmentarza oraz – co jest nie mniej ważne – zjednoczenie wokół wspólnego celu wspólnoty parafialnej.

Plansze ze zdjęciami i pełnym dramatycznych wydarzeń życiorysem o. Tomkowida zostały umieszczone przy ulicy jego imienia, obok cmentarza prawosławnego oraz Domu Spokojnej Starości. Warto było się z nimi zapoznać, żeby przekonać się jak trudne było życie duchownych w powojennej Polsce, czego przykładem doświadczył także o. Aleksander. Mimo wszelkich trudności w pamięci dojlidzkich parafian zapisał się on jednak jako dobry gospodarz i budowniczy ich cerkwi.

Wystawa była udostępniona w plenerze dla oglądających do końca listopada, natomiast w grudniu została przewieziona do Gdańska, do prawosławnej parafii pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy, gdzie o. Tomkowid był proboszczem w ostatnich latach swojego życia.

Organizatorem wystawy jest Fundacja „Oikonomos”, zaś współorganizatorami Prawosławna Parafia pw. św. Proroka Eliasza w Białymstoku-Dojlidach i Stowarzyszenie OrthNet. Pragniemy podziękować za udostępnienie materiałów matuszce Łarysie Tomkowid oraz p. Alle Mateńczyk, a także wszystkim osobom, które wniosły swój wkład w stworzenie tej wystawy.


Relacja z otwarcia wystawy w magazynie „U źródeł wiary”.Zadanie dofinansowane zostało ze środków z budżetu Miasta Białegostoku.