Fundacja Oikonomos
2020.01. 02

Dziękujemy, że dofinansowaliście z 1% następujące projekty...

 
Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!

w poczuciu odpowiedzialności za powierzony nam 1 % Waszego podatku przedstawiamy listę inicjatyw sfinansowanych przez Fundację "Oikonomos" z 1 % podatku przekazanego nam jako Organizacji Pożytku Publicznego.

Zakończył się kolejny rok, rozpoczyna się nowy okres rozliczania się z fiskusem z zeszłorocznych podatków i tym samym przekazywania 1% z Waszego podatku na wybrany cel pożytku publicznego. Dlatego przede wszystkim gorąco dziękujemy tym, którzy zechcieli nas wesprzeć i prosimy pamiętać o nas w tegorocznych rozliczeniach. Nasz KRS to 0000 179 149.  


LISTA INICJATYW SFINANSOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ "OIKONOMOS"
Z 1% PODATKU:


 • Ferie zimowe w Centrum Kultury Prawosławnej, 2019 r. (kwota 85,63 zł)
 • Zimowisko w Akademii Supraskiej, 2019 r. (kwota 3.500,00 zł)
 • Kolonie szachowo-sportowe w Akademii Supraskiej, 2019 r. (kwota 1.063,81 zł)
 • Warsztaty plastyczno-ikonograficzne w Akademii Supraskiej, 2019 r. (II turnusy) (kwota 5.083,21 zł)
 • Półkolonie letnie w Centrum Kultury Prawosławnej, 2019 r. (kwota 43,19 zł)
 • dofinansowanie publikacji dot. historii parafii prawosławnej w Kożanach, 2019 r. (kwota 2.000,00 zł)
 • wystawa plenerowa "Ks. Aleksander Tomkowid - budowniczy dojlidzkiej cerkwi", 2019 r. (kwota 1.311,38 zł)
 • "Nikt nie może być dla nas kolejnym numerem" - warsztaty teatralne i spektakl na podstawie książki "Matka Maria (1891-1945)", 2019 r. (kwota 5.233,52 zł)
 • "Lato z wielokulturowym dziedzictwem - IV edycja", 2019 r. (kwota 3.504,12 zł)
 • Wystawa "Nowosielski. Malarz, filozof, teolog" w Akademii Supraskiej, 2019 r. (kwota 3.000,00 zł)
 • prezentacja wystawy "Spasi i sohrani" w Akademii Supraskiej, 2019 r. (kwota 1.500,00 zł)
 • prezentacja Galerii Wołkowa w Akademii Supraskiej, 2019 r. (kwota 3.500,00 zł)
 • Konferencja Prawosławnych Uczonych w Akademii Supraskiej, 2019 r. (kwota 3.642,88 zł)
 • dofinansowanie dalszych prac Domu Spokojnej Starości Św. Proroka Eliasza w Białymstoku, 2019 r. (kwota 1.744,20 zł)
 • dofinansowanie wystawy "15-lecie OrthPhoto", 2019 r. (kwota 500,00 zł)
 • dofinansowanie wystawy "Kolory Prawosławia" w Polsce, Jekaterynburgu i Irkucku, 2019 r. (kwota 2.000 zł)
 • sympozjum i wystawa w Akademii Supraskiej "Wspomnienie B.Martyniuka", 2019 r. (kwota 3.994,72 zł)
 • Spotkanie organizacji prawosławnych w Akademii Supraskiej, 2018 r. (kwota 1.500,00 zł)
 • Ferie zimowe w Centrum Kultury Prawosławnej, 2018 r. (kwota 271,61 zł)
 • Półkolonie letnie w Centrum Kultury Prawosławnej, 2018 r. (kwota 13,82 zł)
 • Festiwal Cerkiewnego Dzwonienia, 2018 r. (kwota 2.280,59 zł)
 • sympozjum "Nowosielski - malarz, filozof, teolog", 2018 r. (kwota 2.863,46 zł)
 • "Rola laikatu w życiu Cerkwi - historia i współczesność. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Akademii Supraskiej oraz druk wydawnictwa pokonferencyjnego", 2018 r. (kwota 1.293,09 zł)
 • Kolonie adaptacyjne w Akademii Supraskiej, 2018 r. (kwota 774,48 zł)
 • Warsztaty plastyczno-ikonograficzne, 2018 r. (kwota 732,37 zł)
 • prezentacja wystawy "Zauroczeni Podlasiem" w Akademii Supraskiej, 2018 r. (kwota 2.000,00 zł)
 • prezentacja wystawy "Wolność tworzenia, tworzenie wolności" w Akademii Supraskiej, 2018 r. (kwota 2.000,00 zł)
 • prezentacja wystawy "Teraz" w Akademii Supraskiej, 2018 r. (kwota 2.000,00 zł)
 • Europejskie Dni Dziedzictwa w Akademii Supraskiej, 2018 r. (kwota 1.646,13 zł)
 • dofinansowanie dalszych prac Domu Spokojnej Starości Św. Proroka Eliasza w Białymstoku, 2018 r. (kwota 1.911,50 zł)
 • "Lato z wielokulturowym dziedzictwem - III edycja", 2018 r. (kwota 8.622,35 zł)
 • Ferie zimowe w Centrum Kultury Prawosławnej, 2017 r. (kwota 361,65 zł)
 • Zimowisko w Akademii Supraskiej, 2017 r. (kwota 3.500,00 zł)
 • Światowe Dni Młodzieży Prawosławnej, 2017 r. (kwota 1.500,00 zł)
 • Wielkopostne spotkania w Akademii Supraskiej, 2017 r. (kwota 1.500,00 zł)
 • dofinansowanie animacja "Prawosławie w Polsce" Stowarzyszenia OrthNet, 2017 r. (kwota 1.000,00 zł)
 • Półkolonie letnie w Centrum Kultury Prawosławnej, 2017 r. (kwota 1,47 zł)
 • dofinansowanie publikzacji "Malarstwo Leona Tarasewicza", 2017 r. (kwota 1.707,00 zł)
 • animacja zewnętrzna "My którzy Cherubinów przedstawiamy" - wkład własny, 2017 r. (kwota 1.357,00 zł)
 • "Lato z wielokulturowym dziedzictwem - II edycja" - wkład własny, 2017 r. (kwota 4.372,43 zł)
 • dofinansowanie dalszych prac w Domu Spokojnej Starości Św. Proroka Eliasza w Białymstoku, 2017 r. (kwota 4.901,20 zł oraz 5.882,80 zł)
 • zwiększenie mocy nadawczej Radia Orthodoxia poprzez zakup nadajników, 2017 r. (kwota 56.100,00 zł)
 • Wystawa z okazji XV-tej rocznicy przeniesiania relikwii Św. Męcz. Mł. Gabriela z Grodna do Białegsotoku, 2017 r. (kwota 1.648,70 zł)
 • Spotkanie organizacji prawosławnych w Akademii Supraskiej, 2016 r. (kwota 1.500,00 zł)
 • Zimowisko w Akademii Supraskiej, 2016 r. (kwota 3.500,00 zł)
 • Kolonie adaptacyjne w Akademii Supraskiej, 2016 r. (kwota 2.800,00 zł)
 • Ferie w Centrum Kultury Prawosławnej, 2016 r. (kwota 243,30 zł)
 • Półkolonie dla dzieci i młodzieży w Centrum Kultury Prawosławnej, 2016 r. (kwota 0,62 zł)
 • dofinansowanie odbudowy krzyża w Fastach, 2016 r. (kwota 1.000,00 zł)
 • Warsztaty plastyczno-ikonograficzne w Akademii Supraskiej, 2016 r. (kwota 2.500,00 zł)
 • Festiwal Cerkiewnego Dzwonienia, 2016 r. (kwota 2.034,66 zł)
 • "Lato z wielokulturowym dziedzictwem – obóz dla wolontariuszy", 2016 r. (kwota 7.350,49 zł)
 • Konferencja Akademii Supraskiej "Drukarstwo I Rzeczypospolitej – dawne cyrylickie ksiegi drukowane: twórcy i Czytelnicy", 2016 r. (kwota 2.575,89 zł)
 • Światowe Dni Młodzieży Prawosławnej, 2016 r. (kwota 1.500,00 zł)
 • publikacja Latopisów Akademii Supraskiej 2015, 2016 r. (kwota 1.500,00 zł)
 • warsztaty pieśni ukraińskich w AS, 2016 r. (kwota 500,00 zł)
 • warsztaty śpiewu cerkiewnego i ludowego w AS, 2016 r. (kwota 1.500,00 zł)
 • "Wielkanocne wyciszenie w Akademii Supraskiej", 2016 r. (kwota 1.500,00 zł)
 • Zimowisko w Akademii Supraskiej, 2015 r. (kwota 2.500,00 zł)
 • Warsztaty plastyczno-ikonograficzne w Akademii Supraskiej, 2015 r. (kwota 3.900,00 zł)
 • wydanie płyty „O, Wsiepietaja Mati” Chóru „Filoi” Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, 2015 r. (kwota 2.000,00 zł)
 • dofinansowanie dalszych prac projektowych i remontu parafialnego Domu Św. Proroka Eliasza w Białymstoku z przeznaczeniem na Dom Spokojnej Starości, 2015 r. (kwota 6.642,90 zł)
 • dofinansowanie wystawy „10 lat ORTHPHOTO”, 2015 r. (kwota 1.000,00 zł)
 • dofinansowanie „Dni Kultury Słowiańskiej” Parafii Prawosławnej w Ornecie, 2014 r. (kwota 1.000,00 zł)
 • dofinansowanie wydania książki „Chrześcijańskie wychowanie. Rozważania i porady dla prawosławnej rodziny” Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach, 2014 r. (kwota 3.000,00 zł)
 • dofinansowanie dalszych prac projektowych i remontu parafialnego Domu Św. Proroka Eliasza w Białymstoku z przeznaczeniem na Dom Spokojnej Starości, 2014 r. (kwota 19.539,90 zł)
 • Rodzinny konkurs plastyczny „Nasze Święta”, 2014 r. (kwota 757,27 zł)
 • Zimowisko w Akademii Supraskiej, 2014 r. (kwota 1.900,00 zł)
 • Festiwal Cerkiewnego Dzwonienia, 2014 r. (kwota 2.000,00 zł)
 • Konferencja Akademii Supraskiej „Synody Cerkwi prawosławnej”, 2014 r. (kwota 3.962,32 zł)
 • Forum Myśli Teologicznej, 2014 r. (kwota 3.000,00 zł)
 • Warsztaty plastyczno-ikonograficzne dla dzieci, 2014 r. (kwota 3.782,56 zł)
 • wkład własny do projektu "Digitalizacja i konserwacja ksiąg z lat 1865-1902 z prawosławnej parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku", 2014 r. (kwota 1.000,00 zł)
 • Konferencja Akademii Supraskiej „Architektura, Ikona, Śpiew”, 2014 r. (kwota 5.882,00 zł)
 • sfinansowanie druku pocztówki ze zburzoną w 1999 roku cerkwią pw. Świętej Trójcy (wieś Petrič, Kosovo i Metochia) wydanej przez Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów, 2013 r. (kwota 184,50 zł)
 • dofinansowanie zimowiska w Akademii Supraskiej, 2013 r. (kwota 1.500,00 zł)
 • „Wymiana polsko-rumuńska – Ogród Przyszłości", 2013 r. (kwota 890,05 zł)
 • wyposażenie STUDIA 2 Radia ORTHODOXIA, 2013 r. (kwota 8.000,00 zł)
 • warsztaty kulinarne „Tutejsze smaki”, 2013 r. (kwota 184,84 zł)
 • półkolonie dla dzieci i młodzieży w Centrum Kultury Prawosławnej, 2013 r. (kwota 1.334,00 zł)
 • warsztaty filmowo-historyczne dla młodzieży „Tropiciele historii”, 2013 r. (kwota 4.418,37 zł)
 • dofinansowanie projektu Stowarzyszenia Prawosławna Inicjatywa OrthNet pt. "Partnerstwo Wschodnie.Dialog na płaszczyznie Prawosławia”, 2013 r. (kwota 2.000,00 zł)
 • dalsze dofinansowanie remontu parafialnego Domu Św. Proroka Eliasza w Białymstoku, 2013 r. (kwota 23.996,55 zł)
 • dofinansowanie projektu "XVIII Ogólnokrajowego Turnieju Piłki Koszykowej Młodzieży Prawosławnej” Prawosławnego Klubu Sportowego DYNAMIS, 2013 r. (kwota 700,00 zł)
 • "Z kulturą ludową przez pokolenia" – warsztaty dla dzieci i seniorów, 2013 r. (kwota 2.132,93 zł)
 • Międzynarodowa Konferencja „Kalendarz w życiu Cerkwi i wspólnoty”, 2013 r. (kwota 4.806,00 zł)
 • publikacja pokonferencyjna „Latopisy Akademii Supraskiej vol. 4”, 2013 r. (kwota 1.148,49 zł).
 • „Zimowisko w Akademii Supraskiej 2012” (kwota 1.500,00 zł)
 • „Paschalne Spotkanie Rodzinne” 2012 r. (kwota 2.501,50 zł)
 • „Półkolonie dla dzieci i młodzieży w Centrum Kultury Prawosławnej” 2012 r. (kwota 1.965,88 zł)
 • „Jubileusz X-lecia Radia Orthodoxia” 2012 r. (kwota 4.000,00 zł)
 • Miedzynarodowa konferencja Akademii Supraskiej „Języki naszej modlitwy – dawniej i dziś” 2012 r. (kwota 2.831,11 zł)
 • "Wystawa plenerowa z okazji XX rocznicy powrotu relikwii św. Męczennika Młodzieńca Gabriela do Białegostoku” 2012 r. (kwota 4.590,23 zł)
 • dofinansowanie dalszych prac projektowych i remontu parafialnego Domu Św. Proroka Eliasza w Białymstoku, 2012 r. (kwota 13.573,70 zł)
 • „Zimowisko w Akademii Supraskiej 2011” (kwota 3.606,15 zł)
 • „Młodzi liderzy w przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu” 2011 r. (kwota 11.134,99 zł)
 • Konferencja „Program Partnerstwa Transgranicznego – doświadczenia, rezultaty, perspektywy” 2011 r. (kwota 2.469,16 zł)
 • „Zapraszamy na antenę, czyli radio od kuchni” 2011 r. (kwota 1.787,09 zł)
 • „Półkolonie dla dzieci i młodzieży w Centrum Kultury Prawosławnej” 2011 r. (kwota 7.649,07 zł)
 • „Wakacyjne spotkanie z przygodą” - obóz harcerski w Opartowie, 2011 r. (kwota 914,32 zł)
 • „Poprawa jakości transmisji "na żywo" Radia Orthodoxia” 2011 r. (kwota 8.000,00 zł)
 • „Poprawa jakości transmisji Radia Orthodoxia” 2011 r. (kwota 4.500,00 zł)
 • Dofinansowanie projektu Stowarzyszenia LOTOS ze Studzianek „Questing Supraski” 2011 r. (kwota 1.000,00 zł)
 • „Letnie warsztaty śpiewu białego i tańca ludowego. Białowieża 2011” (kwota 3.034,75 zł)
 • Międzynarodowa konferencja Akademii Supraskiej „Kościół prawosławny na Bałkanach i Rzeczpospolitej Obojga Narodów – wzajemne relacje oraz wspólna tradycja” 2011 r. (kwota 4.381,53 zł)
 • Sfinansowanie zakupu dzwonu i przekazaniu go na dzwonnicę Męskiego Klasztoru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu, 2011 r. (kwota 2.817,13 zł)
 • „Podlasie w obiektywie – promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Polski wschodniej. Międzynarodowe warsztaty fotograficzne z prawosławiem w tle” 2011 r. (kwota 887,70 zł)
 • Dofinansowanie prac projektowych i remontu parafialnego Domu Św. Proroka Eliasza w Białymstoku z przeznaczeniem na Dom Spokojnej Starości, 2011 r. (kwota 9.874,40 zł)
 • „Zimowisko w Akademii Supraskiej” 2010 r. (kwota 10.204,17 zł
 • „Poszerzenie kulturalnego krajobrazu miasta Białystok poprzez obchody jubileuszu 5-lecia chóru Św. Serafima z Sarowa” 2010 r. (kwota 2.331,92 zł)
 • „Budowanie zespołu – szkolenie dla liderów” 2010 r. (kwota 3.132,14 zł)
 • „Szkolenie PTTK Oddział w Białymstoku” 2010 r. (kwota 569,14 zł)
 • „Prawosławni w dziejach Rzeczpospolitej – konferencja międzynarodowa” 2010 r. (kwota 2.780,26 zł)
 • „Wypoczywaj z pasją - letnie warsztaty ikonograficzne dla dzieci i młodzieży” 2010 r. (kwota 4.993,33 zł)
 • „Wakacyjne spotkania z wielokulturowością Białegostoku – półkolonie 2010 r.” (kwota 1.427,81 zł)
 • „III Letnie warsztaty śpiewu białego. Białowieża 2010” (kwota 4.779,00 zł)
 • „Młody region w starej pieśni” 2009-2010 r. (kwota 993,01 zł)
 • „Łączy nas podlaskie” 2010 r. (kwota 1.808,21 zł)
 • „Region tradycją słynący” 2010 r. (kwota 7.584,77 zł)
 • „POL-FIN-BEL" - polsko-białorusko-fińskie warsztaty dotyczące edukacji, ekologii i turstyki, 2010 r. (kwota 8.319,58 zł)
 • „Polsko-fińska współpraca na rzecz transformacji pokoleniowej” 2009-2010 r. (kwota 5.601,81 zł)
 • Sfinansowanie druku ulotki na akcję„Wspólne Dzieło 2010” (kwota 5.868,29 zł)
 • Dofinansowanie wystawy "Monastycyzm" Stowarzyszenia Prawosławna Inicjatywa Orthnet 2010 r. (kwota 1.000 zł)
 • „Poprawa propagacji sygnału Radia Orthodoxia” 2010 r. (kwota 6.900,00 zł)
 • Zakup ram na wystawę i ich transport w ramach uczestnictwa Akademii Supraskiej w VII Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki 2009 r. (kwota 594,72 zł)
 • „Poznając innych, poznaję siebie – program dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i w małych miasteczkach” 2008–2009 r. (kwota 388,49 zł)
 • „Usprawnieni Przyjaźnią, Przyrodą Zachwyceni” 2009 r. (kwota 567,20 zł)
 • „Ciekawa gra, dobra komunikacja i pierwsza pomoc - szkolenie wolontariuszydo pracy z dziećmi i młodzieżą” 2009 r. (kwota 3.801,95 zł)
 • „Co słychać w Białymstoku - warsztaty dziennikarskie dla dzieci i młodzieży” 2009 r. (kwota 6.158,16 zł)
 • „Usprawnieni Przyjaźnią, Przyrodą Zachwyceni II” 2009 r. (kwota 1.129,03 zł)
 • „Wakacyjne spotkania z wielokulturowością Białegostoku – półkolonie” 2009 r. (kwota 3. 911,60 zł)
 • Warsztaty plastyczno-ikonograficzne dla dzieci i młodzieży 2009 r. (kwota 5.608,03 zł)
 • „Region w pieśni i opowieści. II letnie warsztaty śpiewu ludowego” 2009 r. (kwota 5.056,97 zł)
 • Pobyt w Akademii Supraskiej grupy studentów Akademickiego Klubu Turystyczno-Krajoznawczego UwB w ramach projektu pt. „MY, WY, ONI – wielokulturowy spektakl w trzech podlaskich odsłonach: Prawosławie”, 2009 r. (kwota 2.472,97 zł) 
 • „Międzynarodowa konferencja o śpiewie liturgicznym i koncerty muzyki cerkiewnej z okazji inauguracji działalności Akademii Supraskiej" 2008 r. (kwota 7.033,93 zł
 • „Poszerzenie kulturalnego krajobrazu miasta Białystok poprzez obchody jubileuszu 25-lecia chóru AKSION (wydanie płyty, koncerty)” 2008 r. (kwota 1.958,20 zł)
 • „Region w pieśni i opowieści. Letnie warsztaty śpiewu białego” 2008 r. (kwota 2.262,08 zł)
 • „Wypoczywaj z pasją - letnie warsztaty ikonograficzne dla dzieci i młodzieży z mniejszości narodowych mieszkających w Polsce” 2008 r. (kwota 73,45 zł)
 • „Wypoczywaj z pasją - letnie warsztaty plastyczno- ikonograficzne dla dzieci i młodzieży” 2008 r. (kwota 4.708,72 zł)
 • „Byliśmy sąsiadami - stosunki polsko-żydowskie w dawnym Białymstoku” 2008 r. (kwota 301,20 zł)

Wszystkim ofiarodawcom - serdecznie dziękujemy!