Fundacja Oikonomos
2020.08. 03

Rozpoczynamy realizację projektu "Lato z wielokulturowym dziedzictwem - V edycja"


Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy realizację piątej już edycji naszego projektu pt. "Lato z wielokulturowym dziedzictwem", dofinansowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach programu grantowego „Wspólnie dla dziedzictwa”.

Jednym z głównych działań projektu jest organizacja obozu młodzieżowego dla wolontariuszy. W tym roku obóz odbędzie się w dniach 25 sierpnia - 3 września w Akademii Supraskiej.

Podczas poprzednich czterech edycji projektu uczestnicy obozów brali udział w warsztatach w Muzeum Ikon w Supraślu oraz w zajęciach terenowych w 14 zabytkowych obiektach sakralnych województwa podlaskiego (prawosławne cerkwie, dzwonnice, cmentarze, brama). Dzięki ich nieocenionej pracy zostało zewidencjonowane oraz utrwalone w formie fotografii, opisów i katalogów inwentaryzacyjnych wyposażenie zabytkowych obiektów w następujących miejscowościach: Choroszcz, Fasty, Topilec, Królowy Most, Supraśl, Topolany, Folwarki Tylwickie, Wasilków, Gródek, Nowa Wola i Michałowo.

W tym roku w związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju postanowiliśmy, że podczas obozu będą prowadzone jedynie prace zewnętrzne, na świeżym powietrzu. Z wolontariuszami odwiedzimy więc 4 obiekty - użytkowane do tej pory cmentarze prawosławne w Kożanach i Topilcu oraz stary (nieużytkowany już) cmentarz prawosławno-ewangelicki w Łapach-Osse, a także pozostałości po cmentarzu prawosławnym w Surażu - obecnie zarośnięty, zaniedbany teren z kilkoma zaledwie pozostałymi nagrobkami.

Oprócz zajęć terenowych, podczas których młodzi ludzie pomogą w sporządzeniu dokumentacji fotograficzno-opisowej cennych nagrobków i krzyży, znajdzie się czas na letni wypoczynek oraz korzystanie z uroków i atrakcji Supraśla. Do uczestnictwa w obozie zapraszamy młodzież od lat 16-tu, zarówno ze szkół średnich, jak też studentów czy osoby pracujące - nie tylko tych zainteresowanych historią, zabytkami, ale też tych lubiących aktywnie spędzać wakacje, otwartych na nowe możliwości, chcących poznać nowych ludzi...

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

Wszystkie zdjęcia wykonane przez naszych wolontariuszy wraz z opisami zinwentaryzowanych nagrobków będą udostępnione na portalu społecznościowym, na specjalnej stronie poświęconej projektowi "Lato z wielokulturowym dziedzictwem". Zostaną także zaprezentowane podczas spotkania organizowanego w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku ma hasło przewodnie "Moja droga". Chcemy spojrzeć na to hasło z perspektywy kultury pogranicza i pokazać jak wyglądała "ostatnia droga" mieszkańców wybranych w projekcie miejscowości i związane z nią obrzędy.


Zapraszamy do śledzenia informacji o projekcie na naszej stronie internetowej i Facebooku!Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa
– Wspólnie dla dziedzictwa 2020