Fundacja Oikonomos
2021.02. 24

Prof. Joanicjusz Nazarko z nagrodą Ministra Edukacji i Nauki za całokształt dorobku naukowego

 
Z prawdziwą dumą informujemy, że prof. Joanicjusz Nazarko, jeden z Fundatorów Fundacji "Oikonomos" oraz członek Konwentu Akademii Supraskiej, znalazł się w gronie 18 osób, które 19 lutego br. - w Dniu Nauki Polskiej - odebrały prestiżową nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za całokształt dorobku naukowego.

Laureatami tej nagrody są wybitne osobowości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, docenione za swoją wieloletnią działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną. To osoby, które w trakcie swoich karier zawodowych pełnią wiele ważnych ról oraz poświęcają się różnym aspektom działalności naukowej, a także akademickiej – od opieki naukowej i dydaktycznej roztaczanej nad młodą kadrą naukową, przez prowadzenie badań, odkrywanie nowych technologii, tworzenie teorii i dzieł naukowych, po zarządzanie podmiotami i organizację ich działalności, nawiązywanie i rozszerzanie współpracy międzynarodowej oraz upowszechnianie wiedzy.

Prof. n. ekon. i n. techn. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko jako jedyny w kraju posiada nadania tytułów profesora przez Prezydenta RP w dwóch dziedzinach nauki: naukach technicznych i naukach ekonomicznych. Osiągnięcia i zakres podejmowanej przez niego tematyki badawczej odzwierciedlają, w pełnym słowa tego znaczeniu, interdyscyplinarność w nauce, potwierdzoną zarówno naukową odkrywczością badanych zjawisk, jak i ich praktyczną aplikowalnością. Profesor Joanicjusz Nazarko legitymuje się znakomitymi osiągnięciami w zakresie działalności dydaktycznej. Wypromował dotychczas 18 doktorów: 5 w dziedzinie nauk technicznych i 13 w dziedzinie nauk ekonomicznych, w tym 5 z wyróżnieniem. Troje z wypromowanych przez profesora Joanicjusza Nazarko doktorów uzyskało stopnie doktora habilitowanego.

Profesor Joanicjusz Nazarko posiada także znaczące osiągnięcia w działalności organizacyjnej. Jako najistotniejsze osiągnięcia w tym zakresie można wskazać: pełnienie funkcji Rektora Politechniki Białostockiej w kadencji 2005-2008 i pełnienie funkcji Dziekana Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej w kadencjach 2002-2005 i 2008-2016.

Profesor Joanicjusz Nazarko za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej był nagrodzony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2019), Złotym Krzyżem Zasługi (2001), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1995), Złotą Odznaką Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej (2007), Srebrną Odznaką Honorową SEP (1994), medalem SEP im. prof. Stanisława Fryzego (2019), nagrodą indywidualną I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne (2007, 2008) oraz licznymi nagrodami Rektora Politechniki Białostockiej za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Serdecznie gratulujemy, panie Profesorze!