Fundacja Oikonomos
2012.09. 03
ks. Jarosław Jóźwik

"Języki naszej modlitwy dawniej i dziś" - konferencja Akademii Supraskiej, Białystok-Supraśl 13-15.09.2012r.

Fundacja „OIKONOMOS” zaprasza na kolejną konferencję międzynarodową Akademii Supraskiej. Konferencja ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich chętnych!

W tym roku tematem konferencji są "Języki naszej modlitwy - dawniej i dziś”. Konferencja odbędzie się w dniach 13-15 września 2012 r.PROGRAM KONFERENCJI:

 

Czwartek, 13 września 2012
Centrum Kultury Prawosławnej, ul. Św. Mikołaja 5,Białystok

Sesja I – prowadzenie - prof. dr hab. Aleksander Naumow

 

09.30 – Uroczyste otwarcie konferencji

 

10.00 - J. E. Najprzewielebniejszy dr Jakub (Kostiuczuk), Arcybiskup Białostocki i GdańskiWprowadzenie

 

10.20 - prof. dr hab. Antoni Mironowicz, Uniwersytet w Białymstoku - Ewangelizacja ,,prostą mową" w XVI wieku

 

10.40 - prof. Sergejus Temčinas , Instytut Języka Litewskiego w Wilnie – Пели ли православные восточные славяне XV–XVI веков псалмы по-древнееврейски?

 

11.00 - ks. dr Roman Płoński, Parafia prawosławna, Olsztyn – Ewangelia w służbie liturgicznej (Historia liturgiczna tekstu Ewangelii św Jana 20, 6 - 7)

 

11.40 - священник Федор Людоговский, Институт славяноведения РАН - "Языки современной акафистографии"

 

12.00 - dr Krystyna Stawecka, Muzeum Ikon w Supraślu – „Ikona Matki Bożej "Krzew Gorejący", jako wizualizacja tekstów liturgicznych

 

12.20 - ks. dr Marek Ławreszuk, Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie - Poszukiwanie przyczyny różnic cerkiewnosłowiańskiego i polskiego tłumaczenia tekstu anafory Liturgii św. Bazylego Wielkiego

 

Sesja II - prowadzenia - prof. Sergejus Temčinas

 

14.00 - проф. Александр Кравецкий, Институт Русского Языка РАН  Литургический «самиздат» XIX-XX вв.: языковые особенности и проблемы рецепции

 

14.20 -  проф. Александра Плетнева, Институт Русского Языка РАН – Церковные службы постсоветского времени: номинация новых реалий

 

14.40 - проф. Петя Т. Костадинова, Кирило-Методиевски Научен център БАН - Культурные и языковые склады в Болгарии к употребляемому в литургии и в молитве языку

 

18.45 –koncert Męskiego Chóru Kameralnego im. Bogdana Onisimowicza pod dyrekcją Marcina Abijskiego- Supraśl, Cerkiew Zwiastowania NMP

 

 

Piątek, 14 września 2012
Klasztor Zwiastowania NMP – Akademia Supraska, ul. Klasztorna 1, Supraśl

Sesja III - prowadzenie - prof. dr hab. Antoni Mironowicz

 

09.30 - prof. dr hab. Aleksander Naumow, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Język modlitwy jako deklaracja?

 

09.50 - prof. dr hab. Marzanna Kuczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - "Herezja werbalna” – zagrożenie czy mit?

 

10.20 - dr Jan Stradomski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Ortodoksja języka czy język ortodoksji? Argument lingwistyczny w sporze reprezentantów Kościoła łacińskiego i Cerkwi ruskiej w dobie kontrreformacji.

 

11.00 - dr Fotinee Economou, "Saint Mark" Ecclesiastical Foundation for Educational and Social Applications The linguistic situation in the contemporary Greek Orthodox Church

 

11.20 -   prof. dr hab. Halina Parafianowicz, Uniwersytet w Białymstoku - Języki liturgiczne na Alasce

 

11.40-  mgr  Dominika Gapska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Euchografia w kultach św. serbskich

 

12.00 - dr Zdravko Stamatoski, Uniwersytet Opolski - Нови согледби во современите македонски преводи на Библијата (Nowe strategie współczesnych macedońskich przekładów Biblii)

 

12.20 - prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel, Uniwersytet w Białymstoku - Mowa ojców potrzebna od zaraz (Iż Rusi słuszna rzecz dla nabożeństwa po grecku i po słowieńku uczyć się (Lithos, Kijów 1644))

 

 

Sobota, 15 września 2012
Klasztor Zwiastowania NMP – Akademia Supraska, ul. Klasztorna 1, Supraśl

Sesja IV - prowadzenie - проф. Александр Кравецкий

 

09.30 - д-р Ирина Герасимова, Санкт-Петербургский Православный Институт Религиоведения и Церковных Искусств- Традыцыйная Лiтургiя Кiеускай мiтраполii у рускiх рукапiсах канца XVII - пачатку XVIII ст.: праблемы трансмiсii i адаптацыi

 

09.50 - dr Urszula Pawluczuk, Uniwersytet w Białymstoku – Białorutenizacja i ukrainizacja języka liturgicznego w Kościele prawosławnym w II Rzeczypospolitej

 

10.10 - dr Agata Kawecka, dr Małgorzata Skowronek, dr Ivan Petrov, Uniwersytet Łódzki - Przekłady z cerkiewnosłowiańskiego na polski w sieci Internet

 

10.40 - dr Dariusz Małaszewski, Uniwersytet w Białymstoku – Język w kontaktach z wiernymi. Sprawa legnicka

 

Sesja V - moderator - ks. dr Włodzimierz Misijuk

 

11.00 – Panel dyskusyjny z udziałem duchowieństwa i młodzieży

 

 

Partnerzy: Uniwersytet w Białymstoku, Prawosławny Klasztor Męski Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, Bractwo św. św. Cyryla i Metodego, Centrum Kultury Prawosławnej

 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białystok.

 

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

PROGRAM DO POBRANIA