Fundacja Oikonomos
2012.09. 19
Jakub Oniszczuk (cerkiew.pl)

"Język naszej modlitwy – dawniej i dziś" - sprawozdanie z konferencji

Konferencja rozpoczęła się w czwartek o godzinie 9.30 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Jako pierwszy głos zabrał kanclerz Akademii Supraskiej ks. Jarosław Jóźwik. Słowo wstępne wygłosili arcybiskup Jakub, prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu w Białymstoku oraz zastępca prezydenta Białegostoku Aleksander Sosna.

 

Pierwszą sesje konferencji prowadził prof. dr hab. Aleksander Naumow. Zarówno podczas przerwy kawowej, jak i obiadowej nie ustawały rozmowy i wymiany poglądów na tematy związane z językiem modlitwy. Druga, popołudniowa sesja odbyła się pod przewodnictwem prof. Sergejusa Temčinasa z Instytutu Języka Litewskiego w Wilnie. Całodniowe spotkanie zakończyło się interesującą dyskusją rozwijającą kwestie poruszone w referatach wygłoszonych przez przybyłych gości. Wieczorem, w cerkwi Zwiastowania Najświętszej Bogarodzicy w Supraślu, uczestnicy konferencji wysłuchali koncertu Męskiego Chóru Kameralnego im. Bogdana Onisimowicza pod dyrekcją Marcina Abijskiego.

 

Posiedzenia drugiego dnia konferencji odbywały się w monasterze w Supraślu. Trzecią sesje obrad poprowadził prof. dr hab. Antoni Mironowicz z Uniwersytetu w Białymstoku. Część poświęcona referatom zakończyła się już przed obiadem, ponieważ po południu uczestnicy udali się z wizytą do monasteru świętych Marty i Marii na Św. Górze Grabarce.

 

W sobotę, ostatniego dnia konferencji, poranną sesję poprowadził prof. Aleksander Krawiecki, a jeszcze przed południem miała miejsce ostatnia część konferencji, będąca panelem dyskusyjnym z udziałem duchowieństwa i młodzieży. Jej moderatorem był ks. dr Włodzimierz Misijuk. Podczas debaty poruszano tematy związane z językiem, które są nam najbliższe w naszym codziennym życiu modlitewnym i liturgicznym. Zarówno końcową debatę, jak i całość konferencji podsumował prof. dr hab. Aleksander Naumow.

 

Partnerami konferencji byli: Uniwersytet w Białymstoku, monaster supraski, Bractwo świętych Cyryla i Metodego oraz Centrum Kultury Prawosławnej. Przedsięwzięcie było dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białystok i przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

 

fot. Jarosław Charkiewicz