Fundacja Oikonomos
2020.11. 26
ks. Jarosław Jóźwik

Latopisy Akademii Supraskiej z Nagrodą im. prof. Jerzego Skowronka

 
Z nieukrywaną radością pragniemy poinformować, że dzisiaj otrzymaliśmy wyróżnienie.

Nasze czasopismo "Latopisy Akademii Supraskiej" zostały zauważone oraz zgłoszone do Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka. Jest to nagroda honorowa przyznawana autorom i wydawcom w dziedzinie historii i archiwistyki. Została ustanowiona w 1997 r. dla upamiętnienia tragicznie zmarłego dyrektora Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Jerzego Skowronka. Przewodniczącym jury jest prof. UW dr hab. Jarosław Czubaty, pełniący funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Nagroda przyznawana jest podczas Targów Książki Historycznej w Warszawie. (za: https://pl.wikipedia.org)

Wśród wyróżnionych znalazło się czasopismo „Latopisy Akademii Supraskiej. 10. ƁƃHEЦЪ ХВАЛЕНЇѦ” [Wieniec Pochwał]. Studia oferowane profesorowi Aleksandrowi Naumowi na jubileusz 70-lecia, pod red. Marzanny Kuczyńskiej, Fundacja „Oikonomos”, Białystok 2019" (link do artykułu).

Bardzo dziękujemy za wyróżnienie i jednocześnie gratulujemy Kolegium Redakcyjnemu oraz autorom tekstów, a także dziękujemy członkom Rady Naukowej, recenzentom i wszystkim osobom zaangażowanym w wydawanie Latopisów.


---------------------------------------------------------------------------------------

Latopisy Akademii Supraskiej to periodyk, który ma na celu ukazywać materiały źródłowe, dotyczące Cerkwi w Rzeczypospolitej, zwłaszcza dokumenty związane z Monasterem Supraskim, oraz artykuły i rozprawy, ukazujące różnorodne aspekty działalności Cerkwi. Jednym z celów Akademii Supraskiej jest upowszechnianie wiedzy o Prawosławiu, prezentowanie najnowszych ustaleń badaczy przeszłości, literaturoznawców, historyków sztuki. Dlatego też tematyka Latopisów jest otwarta. Latopisy dostępne są w Akademii Supraskiej oraz na jej stronie internetowej.