Fundacja Oikonomos
Fundacja "OIKONOMOS" została ustanowiona pod koniec 2003 roku.


Celem Fundacji OIKONOMOS jest podejmowanie wszelkich działań społecznych, charytatywnych, oświatowych, wychowawczych, edukacyjnych, kulturalnych, naukowych, wydawniczych na rzecz rozwoju społeczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz ochrona i wspieranie tolerancji narodowościowej, religijnej i wielokulturowego dziedzictwa Rzeczpospolitej Polskiej i Europy.

   
Więcej o Fundacji można dowiedzieć się ze STATUTU Fundacji.