Fundacja Oikonomos

Celem Fundacji "OIKONOMOS" jest podejmowanie wszelkich działań:

  • społecznych

  • charytatywnych

  • oświatowych

  • wychowawczych

  • edukacyjnych

  • naukowych

  • wydawniczych 

na rzecz rozwoju społeczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz ochrona i wspieranie tolerancji narodowościowej, religijnej i wielokulturowego dziedzictwa Rzeczpospolitej Polskiej i Europy.