Fundacja Oikonomos

Supraśl '2005

 
Pod koniec 2004 roku po raz pierwszy rozpoczęła się akcja „Wspólne dzieło”, w czasie której Fundacja OIKONOMOS zwróciła się z apelem do wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego o pomoc w zebraniu potrzebnych środków na wkład własny, na realizację działań Fundacji związanych z prowadzeniem większych inwestycji na terenie supraskiego monasteru w ramach projektu unijnego i rozpoczęciem funkcjonowania Akademii Supraskiej.


Na realizację tego pomysłu został wykorzystany czas kolędowania. Z błogosławieństwa metropolity Sawy oraz biskupa Jakuba akcją został objęty nie tylko Białystok, ale i całe Podlasie. Specjalnie opracowana ulotka z apelem o finansowe wsparcie wraz z przekazem pocztowym została rozwieziona po wszystkich parafiach diecezji białostocko -gdańskiej i niektórych parafiach diecezji warszawsko-bielskiej oraz przygotowana do rozesłania po całym kraju wraz z kolejnymi numerami Wiadomości PAKP i Przeglądu Prawosławnego. Akcja została poprzedzona nagłośnieniem w lokalnych mediach (audycje w Radiu Białystok i Radiu Orthodoxia, nagrania w TVB U źródeł wiary oraz Obiektywie, artykuły w styczniowych wydaniach Wiadomości PAKP i Przeglądu Prawosławnego oraz informacja na stronie Urzędu Marszałkowskiego Wrota Podlasia).

 

W konsekwencji tych działań Akcja dosięgła prawie wszystkie prawosławne domy i dzięki temu miała niespodziewanie pozytywny oddźwięk wśród społeczności prawosławnej, tak że Fundacja postanowiła kontynuować ją w II kwartale 2005 r. 21 maja 2005 r. odbyło się oficjalne zamknięcie Akcji. W sumie uzbierano ponad pół miliona złotych, a kwotę 500.000 zł ulokowano w obligacjach skarbowych. Reszta gotówki została wykorzystana na bieżące potrzeby monasteru związane z remontami. Uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie wkładu własnego do planowanych projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej. Rezultaty akcji były i nadal będą podawane do publicznej wiadomości wraz z rozliczeniem ich wykorzystania.