Fundacja Oikonomos

Zimowisko w Akademii Supraskiej


Fundacja „Oikonomos” serdecznie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 10-16 lat na ferie zimowe organizowane w Akademii Supraskiej w terminie 1-5 luty 2010 r.

Głównym celem zimowiska jest zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnego wypoczynku w gronie prawosławnych rówieśników. Będzie on połączony z licznymi atrakcjami, takimi jak gry i zabawy integracyjne, konkursy, kulig, ognisko, całodniowa wycieczka do Kruszynian lub Białowieży, wyjścia na lodowisko i do kina, spacery po urokliwym Supraślu, zwiedzanie Muzeum Ikon. Szczególną atrakcją będzie uczestnictwo w paradzie po Supraślu i biesiadzie z udziałem międzynarodowych grup kolędniczych.

Organizatorzy zapewniają:
- noclegi w Akademii Supraskiej
- całodzienne wyżywienie
- opiekę wykwalifikowanej kadry
- ubezpieczenie NNW
- bilety wstępu na dodatkowe atrakcje.


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA


Zgłoszenia należy wysyłać na adres akademia@oikonomos.pl.

Koszt uczestnictwa w zimowisku wynosi 200 zł, a ilość miejsc jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń). Dla osób spoza Podlasia istnieje możliwość dofinansowania kosztów podróży.

Zimowisko jest dofinansowane ze środków pozyskanych z odpisów 1% podatku dochodowego na rzecz Fundacji „Oikonomos”.01.08.2009

Obóz roboczy w Supraślu


 
Akademia Supraska zaprasza młodzież w wieku 18-30 lat na obóz roboczy, którego celem będzie przygotowanie monasteru Zwiastowania Bogarodzicy w Supraślu do święta Supraskiej Ikony Bogarodzicy 10 sierpnia. Obóz będzie trwał od 5 do 12 sierpnia.

Chęć uczestnictwa należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym do 1 sierpnia. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Pliki:

 

 

01.06.2009

„Odkrywanie skarbów prawosławnej duchowości monastycznej”
- warsztaty hezychastyczne

Supraśl, 12-14 czerwca 2009

 

           Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Jakuba, arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, Akademia Supraska i monaster Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie w Supraślu zapraszają wszystkich pragnących pogłębienia swego życia duchowego do uczestnictwa w kolejnych rekolekcjach i warsztatach hezychastycznych.
      Wspólnym „Odkrywaniem skarbów prawosławnej duchowości monastycznej” będzie kierował Jego Ekscelencja Grzegorz, biskup Supraski, przełożony monasteru w Supraślu.
     Pełnemu uczestnictwu w dobowym cyklu monastycznych nabożeństw będą towarzyszyły krótkie, inspirowane mądrością Ojców Filokalicznych rozważania, dotyczące modlitwy, Modlitwy Jezusowej, lektury Słowa Bożego, modlitewnego śpiewu, ikony oraz misterium spowiedzi i Boskiej Liturgii. W syntetycznej formie przedstawione zostaną główne zasady metody hezychastycznej. Omówione też będą zagrożenia duchowe i sposoby walki z nimi poprzez kontrolę umysłu, pamięć o Bogu oraz post i inne duchowe zmagania.
 
    Poprzez warsztaty hezychastyczne w tym świętym miejscu pragniemy umożliwić wszystkim zainteresowanym podjęcie próby zwrócenia się całym sobą ku Bogu. Istotę tego całościowego ukierunkowania na Boga dobrze oddają odnoszące się do każdego z nas słowa, wypowiadane na zakończenie liturgicznych ektenii: „Najświętszą, przeczystą, błogosławioną, pełną chwały Władczynię naszą Bogarodzicę i zawsze Dziewicę Marię ze wszystkimi świętymi wspomniawszy, siebie i innych ludzi, i całe życie nasze Chrystusowi Bogu oddajmy".
 
 
     Chęć uczestnictwa należy zgłaszać do 7 czerwca na załączonym formularzu zgłoszeniowym, przesłanym faksem lub pocztą internetową na adres:
Akademia Supraska,
ul. Klasztorna 1, 16-030 Supraśl
tel. 662 254 177, fax: 085 744 36 46
e-mail: akademia@oikonomos.pl

Wszyscy uczestnicy warsztatów będą zakwaterowani w Domu Pielgrzyma Akademii Supraskiej. Ilość miejsc ograniczona. Koszt uczestnictwa w warsztatach - 120 zł.

 

21.04.2009

 

Irmologion Supraski - prezentacja

 
Fundacja OIKONOMOS i Akademia Supraska zapraszają na prezentację o Irmologionie Supraskim, najstarszym zapisie prawosławnych śpiewów liturgicznych we współczesnym systemie notacji oraz koncert melodii z tego rękopisu w wykonaniu męskiego chóru kameralnego im. Bogdana Onisimowicza.
Tłem prezentacji i koncertu będzie wystawa fotogramów z Irmologionu prezentowana w Domu Pielgrzyma Akademii Supraskiej w ramach programu VII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
Prezentację przeprowadzi i chórem dyrygował będzie Marcin Abijski, wybitny specjalista w dziedzinie prawosławnego śpiewu liturgicznego.

Początek prezentacji jutro, 22 kwietnia, ok. 19:30, tuż po akatyście przed Supraską Ikoną Bogarodzicy w Monasterze Zwiastowania NMP, ul. Klasztorna 1 w Supraślu.

 

 

21.04.2009

 

VII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki


Akademia Supraska, 21-22 kwietnia 2009

 

Już po raz drugi Akademia Supraska bierze udział w Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Wkładem Akademii w bogaty program festiwalowy będzie:
- wystawa o Irmologionie (wtorek, 21.03.2009, godz. 12:00),
- prezentacja o Irmologionie (środa, 22.03.2009, godz. 19:30)
- koncert melodii z Irmologionu (środa, 22.03.2009, godz. 20:00) w wykonaniu chóru im. Bogdana Onisimowicza.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

01.03.2009

Wielkopostne rekolekcje i warsztaty hezychastyczne

Akademia Supraska, 20-21 marca 2009

 

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Jakuba, arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Akademia Supraska i Monaster Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu zapraszają wszystkich pragnących pogłębienia życia duchowego do uczestnictwa w wielkopostnych rekolekcjach i warsztatach hezychastycznych. Wspólnym „Odkrywaniem skarbów prawosławnej duchowości monastycznej” będzie kierował Jego Ekscelencja Grzegorz, biskup Supraski, przełożony monasteru w Supraślu.

Celem rekolekcji i warsztatów zaplanowanych na koniec trzeciego Tygodnia Wielkiego Postu, tuż po Niedzieli św. Grzegorza Palamasa i przed Niedzielą Adoracji Krzyża Świętego, jest pomoc ich uczestnikom w dążeniu do wyciszenia serca i koncentracji na miłującym człowieka Bogu, zarówno poprzez pogłębione uczestnictwo w nabożeństwach, jak również praktyczne wprowadzenie w nieustanną modlitwę. W osobistym spotkaniu z „Tym, który Jest, który Był, i który Przychodzi” pomocne okazać się mogą krótkie, inspirowane mądrością Ojców Filokalicznych rozważania, dotyczące modlitwy Jezusowej, lektury Słowa Bożego i modlitewnego śpiewu. W syntetycznej formie zostaną przedstawione główne zasady metody hezychastycznej. Omówione też będą zagrożenia duchowe i sposoby walki z nimi poprzez kontrolę umysłu, pamięć o Bogu oraz post i inne duchowe zmagania.
Połączenie doświadczenia monastycznej modlitwy wspólnotowej oraz osobistej modlitwy serca w bezpośredni sposób nawiązuje do wielowiekowej praktyki hezychastycznej. W tradycji chrześcijańskiego Wschodu wspólna modlitwa, której zasadniczą oś stanowiły „psalmy i hymny pełne ducha”, zawsze była nierozerwalnie związana z „liturgią serca”.

Śpiew wspólnoty monastycznej stanowi pomoc w otwieraniu się serc wierzących na ustawiczne przyzywanie obecności Bogoczłowieka Jezusa Chrystusa. Wewnętrzny śpiew serca człowieka praktykującego modlitwę Jezusową nabiera szczególnej mocy podczas wspólnej celebracji nabożeństw. Zwieńczeniem i najdoskonalszym zespoleniem modlitwy wspólnotowej i modlitwy indywidualnej jest Boska Liturgia. Szczególnie pomocne w uczeniu się koncentracji na Bogu jest środowisko modlących się mnichów.

Poprzez rekolekcje i warsztaty hezychastyczne w świętym miejscu i w świętym czasie pragniemy umożliwić wszystkim zainteresowanym podjęcie próby zwrócenia się całym sobą ku Bogu. Istotę tego całościowego ukierunkowania na Boga dobrze oddają odnoszące się do każdego z nas słowa, wypowiadane na zakończenie liturgicznych ektenii: „Najświętszą, przeczystą, błogosławioną, pełną chwały Władczynię naszą Bogarodzicę i zawsze Dziewicę Marię ze wszystkimi świętymi wspomniawszy, siebie i innych ludzi, i całe życie nasze Chrystusowi Bogu oddajmy".

Chęć uczestnictwa należy zgłaszać do 15 marca na załączonym formularzu zgłoszeniowym, przesłanym faksem lub pocztą internetową na adres:
Akademia Supraska,
ul. Klasztorna 1, 16-030 Supraśl
tel. 662 254 177, fax: 085 744 36 46
e-mail: kancelaria@akademia.supraska.pl

Uczestnicy rekolekcji/warsztatów będą nocować w Domu Pielgrzyma. Ilość miejsc jest ograniczona.


„Odkrywanie skarbów prawosławnej duchowości monastycznej”
- wielkopostne rekolekcje i warsztaty hezychastyczne
Akademia Supraska, 20-21 marca 2009 - program

Piątek, 20 marca 2009

17.00 – 17.45 – Wieczernia w monasterze
18.00 – Powitanie uczestników – bp Grzegorz, ks. Włodzimierz Misijuk
18.15 – 18.45 – Wprowadzenie w warsztaty (ks. Włodzimierz Misijuk, Krzysztof Leśniewski)
18.45 – 19.15 – Śpiewna recytacja psalmów – Marcin Abijski
19.15 – 19.45 – Posiłek wieczorny
19.45 – 20.15 – Post i zasady zdrowego żywienia – abp Jakub, J. Maksymowicz-Jaroszuk
20.30 – 21.15 – Modlitwa Jezusowa – ks. Włodzimierz Misijuk
21.30 – 22.00 – Kontrola umysłu i pamięć o Bogu – Krzysztof Leśniewski

Sobota, 21 marca 2009

06.30 – 08.00 – Jutrznia, godziny kanoniczne w monasterze
08.00 – 09.30 – Boska Liturgia w monasterze
09.30 – 10.00 – Śniadanie
10.15 – 10.45 – Główne zasady metody hezychastycznej – bp Grzegorz
11.00 – 11.30 – Modlitwa Jezusowa (wprowadzenie teologiczne) – archim. Gabriel
11.30 – 12:00 – Podstawy hezychastycznej diagnozy zagrożeń duchowych – K. Leśniewski
12.15 – 12.45 – Terapeutyczna lektura Słowa Bożego – ks. Włodzimierz Misijuk
13.00 – 14.00 – Pytania i odpowiedzi
14.00 – 14.30 – Podsumowanie warsztatów
14.30 – 15.00 – Obiad

 

 

11.02.2008

Akademia Supraska: konferencja muzykologicznaInaugurując działalność Akademii Supraskiej, Fundacja Oikonomos organizuje w dniach 1 i 2 marca 2008 r. w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku konferencję muzykologiczną pt. „Kultura muzyczna Kościoła prawosławnego – od czasów Bizancjum do współczesności”.

Jej uczestnikami będą znawcy prawosławnego śpiewu liturgicznego z kilku krajów: prof. Anatolij Konotop, który odnalazł i opracował słynny Irmologion Supraski - jeden z najważniejszych rękopisów muzycznych z terenów Rzeczypospolitej XVI w.; Georgios Chatzichronoglou – Wielki Melodos Patriarchatu Konstantynopola; Konstantinos Papachristodoulou - wykładowca muzyki bizantyńskiej Konserwatorium Narodowego w Atenach; prof. Dimitri Oikonomou – muzykolog z uniwersytetu w Oksfordzie, oraz grupa znawców śpiewu liturgicznego z Kościoła prawosławnego w Polsce.

Tematy planowanych wystąpień to m.in.: „Irmologion Supraski 1598 – 1601 w kontekście praktyki śpiewu cerkiewnego dawnej Rusi”, „Muzyka bizantyńska i jej rola w prawidłowej interpretacji hymnów liturgicznych”, „Wczesna muzyka chrześcijańska i bizantyńska: historia i wykonanie", „Istota i znaczenie śpiewu cerkiewnego. Teologiczno – dydaktyczny wymiar psalmodii w tekstach patrystycznych”, „Problem przekładu tradycyjnych kompozycji muzyki cerkiewnej na języki współczesne”.
Jednym z celów działania Akademii Supraskiej jest upowszechnienie wiedzy o bogactwie tradycji prawosławia. Konferencja pomoże wszystkim zainteresowanym dowiedzieć się więcej o cerkiewnych śpiewach liturgicznych bezpośrednio od najwyższej klasy specjalistów. Będzie to również okazja do dyskusji o zróżnicowaniu i podobieństwach w tradycjach śpiewu liturgicznego poszczególnych lokalnych Kościołów prawosławnych.

Sesjom naukowym konferencji towarzyszyć będą trzy nabożeństwa cerkiewne w śpiewnej oprawie tradycyjnych średniowiecznych melodii bizantyńskich, staroruskich i supraskich oraz koncert muzyki cerkiewnej. O jego wyjątkowym charakterze zadecyduje wykonanie oryginalnej psalmodii bizantyńskiej przez chór z Aten pod kierownictwem Wielkiego Melodosa Patriarchatu Konstantynopola.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych cerkiewnym śpiewem liturgicznym, zarówno specjalistów, jak też amatorów-miłośników tej pięknej sztuki.

 

 

01.03.2008 r.

Inauguracja działalności Akademii SupraskiejFundacja OIKONOMOS zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w inauguracji działalności Akademii Supraskiej. 1 i 2 marca w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbędzie się międzynarodowa konferencja „Kultura muzyczna Kościoła prawosławnego - od czasów Bizancjum do współczesności”. Towarzyszyć jej będą cerkiewne nabożeństwa i dwa koncerty. Więcej informacji o konferencji można uzyskać u jej organizatora p. Marcina Abijskiego pod nr tel. 662 069 276. Oto harmonogram planowanych wydarzeń:

Plan inauguracji działalności Akademii Supraskiej –
- międzynarodowa konferencja o śpiewie liturgicznym
i koncerty


Sobota 1 marca 2008

9:00 - Boska Liturgia ze śpiewem bizantyńskim w wykonaniu greckiego chóru, kantora i Wielkiego Melodosa Patriarchatu Konstantynopola – cerkiew Św. Sofii - Mądrości Bożej w Białymstoku

11:00 - otwarcie konferencji w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku
- J.E. Jakub biskup Białostocki i Gdański oraz kanclerz Akademii Supraskiej - ks. Włodzimierz Misijuk
- ks. prot. Leoncjusz Tofiluk - „Istota i znaczenie śpiewu cerkiewnego. Teologiczno – dydaktyczny wymiar psalmodii w tekstach patrystycznych”
- prof. Dimitri Oikonomou - „Wczesna muzyka chrześcijańska i bizantyńska: historia i wykonanie"

13:00 - II sesja konferencji
- Georgios Chatzichronoglou - „Muzyka bizantyńska i jej rola w prawidłowej interpretacji hymnów liturgicznych”
- Konstantinos Papachristodoulou - „Cerkiewna tradycja muzyczna w Grecji”
- Marcin Abijski - „Współczesny neumatyczny system zapisu bizantyńskiej muzyki sakralnej”

15:30 - III sesja konferencji
- s. Eufalia Zolotariew - „Neumatyczny system zapisu śpiewu znamiennego i jego rola w zachowaniu dziedzictwa kultury muzycznej Kościoła prawosławnego” - z przykładami melodii znamiennego raspiewu w wykonaniu chóru
- dr hab. Włodzimierz Wołosiuk - „Tradycje muzyczne Kościoła prawosławnego w Polsce”

17:00 - nabożeństwo Całonocnego Czuwania w soborze św. Mikołaja

19:00 - koncert śpiewu liturgicznego w soborze św. Mikołaja - melodie bizantyńskie, Irmologion Supraski i znamienny raspiew

Niedziela 2 marca 2008

10:00 - Boska Liturgia w Supraślu – znamienny raspiew, melodie Irmologionu Supraskiego
(podczas Boskiej Liturgii wspomnieni będą wszyscy ofiarodawcy akcji Wspólne Dzieło)

12:00 - ceremonia poświęcenia Domu Pielgrzyma – bazy noclegowej Akademii Supraskiej

15:00 - IV sesja konferencji w CKP w Białymstoku
- ks. protodiakon Grzegorz Cybulski - „Problem przekładu tradycyjnych kompozycji muzyki cerkiewnej na języki współczesne”
- Nikolaj Leo Strauss – „Wpływy śpiewu liturgicznego w dziełach romantykow na przykładzie twórczości Rachmaninowa”
- prof. Anatolij Konotop - „Irmologion Supraski 1598 – 1601 w kontekście praktyki śpiewu cerkiewnego dawnej Rusi”

17:00 - wieczernia ze śpiewem bizantyńskim w soborze św. Mikołaja

18:00 - koncert dobroczynny - recital fortepianowy w Filharmonii Podlaskiej w wykonaniu Nikolaja Leo Straussa ze Szwajcarii

Serdecznie zapraszamy!