Fundacja Oikonomos

 Relacja z projektu
"Region w pieśni i opowieści. II letnie warsztaty śpiewu ludowego"W dniach 20-30 sierpnia 2009 r. Fundacja „Oikonomos” zrealizowała wspólnie ze Stowarzyszeniem Skansen Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia w Białowieży kolejną edycję warsztatów śpiewu białego pt. „Region w pieśni i opowieści. II Letnie warsztaty śpiewu ludowego”. W tym roku młodzież uczyła się pieśni ludowych regionu Puszczy Białowieskiej. Zajęcia ze śpiewu zwanego śpiewokrzykiem odbywały się w Skansenie, którego użyczył na ten cel nasz partner w projekcie. Warunki i otoczenie niezmiernie sprzyjały zachowaniu klimatu i realizacji głównego celu naszego projektu - wspierania poczucia tożsamości narodowej etnicznej poprzez podtrzymywanie kultury i tradycji grup mniejszości narodowych zamieszkujących Podlasie. Szczególny nacisk położony był na promocję kultury muzycznej mniejszości zamieszkujących region Puszczy Białowieskiej. Nauka pieśni śpiewanych już jedynie przez starsze pokolenie związana jest z potrzebą zachowania i propagowania dziedzictwa muzycznej kultury mniejszości narodowych: białoruskiej i ukraińskiej. Instruktorkami tegorocznych warsztatów były Anna Fionik i Paulina Glinka. Wiedzy teoretycznej na temat śpiewu białego oraz etnografii muzycznej regionu Puszczy Białowieskiej dostarczyły nam wykłady znanego w kręgach folklorystów p. Stefana Kopy i Katarzyny Dmitruk-Aleksiejuk, pomysłodawczynki projektu z 2008 roku.

Główne elementy projektu były uzupełnione poprzez dodatkowe zajęcia z teatru, ruchu lub plastyki użytkowej (do wyboru). Podczas zajęć z plastyki użytkowej prowadzonych przez Lidię Dobosz młodzież projektowała i samodzielnie wykonywała ekologiczną biżuterię z materiałów naturalnych, którą zaprezentowała publiczności na zakończenie warsztatów. Uczestnicy zajęć teatralnych zaprezentowali zaś etiudy teatralne przygotowane przez Katarzynę Siergiej i Marię Czykwin i elementy tańca ćwiczone pod kierunkiem Anny Kołosow-Ostapczuk podczas otwartego koncertu.

Przebywając w sercu Puszczy Białowieskiej poznawaliśmy lub na nowo odkrywaliśmy walory Natury. Uczestniczyliśmy w wycieczce do Rezerwatu Ścisłego Białowieskiego Parku, spotykając przyrodników, ekologów - prawdziwych miłośników tego krajobrazu i tej ziemi. Były też rowerowe wycieczki do Rezerwatu Żubrów, Miejsca Mocy, do dawnej Stacji Kolejowej Stara Białowieża, itd. Zwiedziliśmy Muzeum Przyrodniczo-Leśne i szereg prezentowanych wystaw, a wieczorami organizowaliśmy ogniska, przy których rozbrzmiewały radośnie ludowe pieśni łemkowskie, ukraińskie, białoruskie, rosyjskie i polskie oraz słuchaliśmy opowieści miejscowych gawędziarzy, m.in. naszych gospodarzy.

Na zakończenie warsztatów odbył się otwarty koncert oraz projekcja filmu pt. „Koniec Pieśni” dla każdego zainteresowanego, szczególnie adresowany do przyjezdnych, turystów, ale też i mieszkańców Białowieży. Tu też swoje umiejętności nabyte podczas warsztatów zaprezentowali uczestnicy. Wystąpili oni także wspólnie z paniami z zespołu „Oreszki” z Orzeszkowa. Otwarty koncert miał również na celu kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wobec mniejszości zamieszkujących Podlasie, a także uświadomienie, iż dziedzictwo kulturowe jest wartością wspólną zarówno mniejszości, jak większości, i że w dzisiejszych czasach obie strony powinny podejmować działania pielęgnujące folklor mniejszości Podlasia.

W ramach projektu został też wydany katalog pieśni ludowych w wykonaniu uczestników projektu - pieśni, których nauczyli się w przeciągu 10 dni.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz ze środków pochodzących z 1 % na rzecz OPP.