Fundacja

Ustanowiona przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską, reprezentowaną przez Biskupa Jakuba (Jakuba Kostiuczuka), prof. Andrzeja Łapko oraz prof. Joanicjusza Nazarko aktem notarialnym z dnia 10 września 2003 r. Naszą siedzibą jest Białystok, natomiast działania prowadzimy na terenie całego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundacja „OIKONOMOS” została ustanowiona przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską, reprezentowaną przez Biskupa Jakuba (Jakuba Kostiuczuka), prof. Andrzeja Łapko oraz prof. Joanicjusza Nazarko aktem notarialnym z dnia 10 września 2003 r. Naszą siedzibą jest Białystok, natomiast działania prowadzimy na terenie całego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

Naszym celem jest podejmowanie wszelkich działań: społecznych, charytatywnych, oświatowych, wychowawczych, edukacyjnych, kulturalnych, naukowych, wydawniczych na rzecz rozwoju społeczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz ochrona i wspieranie tolerancji narodowościowej, religijnej i wielokulturowego dziedzictwa Rzeczypospolitej Polskiej i Europy. W roku 2023 świętowaliśmy Jubileusz XX-lecia działalności.

Najnowsze aktualności

Dziedzictwo

W latach 2016 – 2020 Fundacja zrealizowała 5 edycji projektu pt. „Lato z wielokulturowym dziedzictwem”,

Czytaj dalej »

Kultura

Fundacja „Oikonomos” zajmuje się działalnością kulturalną od 2005 roku, organizując różnorodne wydarzenia skierowane do szerokiego

Czytaj dalej »