Organy Fundacji

Fundatorzy:

Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska reprezentowana przez Arcybiskupa Jakuba (Jakuba Kostiuczuka), (Andrzej Łapko), prof. Joanicjusz Nazarko, Jerzy Kaczan, prof. Piotr Radziszewski

Rada Fundacji:

Jan Kochanowicz
Jarosław Werdoni
Joanna Filas-Kaczan
Iwona Hulko
o. Marek Ławreszuk
Mariusz Nikiciuk
o. Jarosław Pagór
Halina Parafianowicz
Jerzy Półjanowicz
Jan Smyk

Zarząd Fundacji:

Magdalena Żdanuk – prezes
Danuta Szpilko – wiceprezes
Piotr Krupicz – członek
Łukasz Nazarko – członek
Edyta Jurkiewicz – członek