Akademia Supraska

Akademia Supraska została utworzona decyzją Zarządu Fundacji „OIKONOMOS” (uchwała nr 20/Z/2004) dnia 16.09.2004 r.

Misją Akademii jest pielęgnowanie, rozwój i upowszechnianie tradycji, wartości i duchowości prawosławia jako źródła odpowiedzi na wyzwania współczesności, wkład w życie Kościoła Prawosławnego poprzez działalność badawczą, edukacyjną i wychowawczą oraz działania na rzecz zbliżenia i współpracy między kulturami, religiami i wyznaniami w dziele budowy wspólnoty ludzkiej opartej na dobru i szacunku.

Działania Akademii są skierowane do wszystkich obywateli RP oraz innych państw, bez względu na wyznanie. W swoich działaniach Akademia współpracuje z Prawosławnym Męskim Klasztorem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu oraz Prawosławną Diecezją Białostocko-Gdańską oraz z innymi organizacjami i instytucjami.

Podstawowymi celami Akademii są:
  1. stworzenie przestrzeni do refleksji i dyskusji o możliwościach dążenia do chrześcijańskiej doskonałości w warunkach współczesnego życia;
  2. wspieranie działalności badawczej i edukacyjnej w zakresie wschodniej tradycji chrześcijańskiej;
  3. popularyzacja wiedzy o prawosławiu w Polsce i na świecie;
  4. stwarzanie możliwości zapoznania się z bogactwem tradycji i współczesnym życiem monastycznym;
  5. rozwój współpracy międzynarodowej i krajowej z innymi instytucjami i organizacjami o podobnych celach;
  6. aktywizacja laikatu, szczególnie młodzieży, w życiu Kościoła;
  7. wspieranie współpracy osób duchownych i laikatu w rozwiązywaniu różnych problemów społecznych
  8. wspieranie dialogu, otwartości na drugiego człowieka bez względu na jego narodowość, pochodzenie, status społeczny czy wyznanie;
  9. wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego.

Adres

ul. Klasztorna 1 16-030 Supraśl

Telefon stac.

+48 85 710 82 88

Telefon kom.

+48 662 254 177

E-mail

akademia@oikonomos.pl

E-mail

rezerwacje.akademia@gmail.com

Dom Pielgrzyma działający przy Akademii dysponuje bazą konferencyjno-noclegową z 84 miejscami noclegowymi o różnym standardzie (1, 2, 3, 4 i 5-osobowe) z łazienkami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych.

LICZBA PIĘTER:
2 piętra z pokojami do dyspozycji gości

ORGANIZACJA SPOTKAŃ:
sala konferencyjna + wyposażenie multimedialne + sieć bezprzewodowa Wi-Fi – 90 osób
Aneks kuchenny: usytuowany na poziomie parteru

USŁUGI I UDOGODNIENIA DLA GOŚCI :
24-godzinna obsługa gości
w każdym pokoju znajdują się gniazdka elektryczne do wtyczek o napięciu 110V, 220V.
winda dostosowana do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach
parking dla autokarów w okolicy
parking dla samochodów osobowych
dworzec autobusowy w Supraślu

KOMUNIKACJA:
Białystok – Akademia Supraska: Dworzec Białystok Główny oddalony jest o około 15 km od Domu Pielgrzyma Akademii Supraskiej. Pokonanie tego dystansu samochodem zajmuje około 25 minut. Dojazd autobusami PKS Nova, VOYAGER