Fundacja

undacja “OIKONOMOS” została ustanowiona pod koniec 2003 roku.

Celem Fundacji OIKONOMOS jest podejmowanie wszelkich działań społecznych, charytatywnych, oświatowych, wychowawczych, edukacyjnych, kulturalnych, naukowych, wydawniczych na rzecz rozwoju społeczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz ochrona i wspieranie tolerancji narodowościowej, religijnej i wielokulturowego dziedzictwa Rzeczpospolitej Polskiej i Europy.

FUNDACJA "OIKONOMOS"

Adres

ul. Św. Mikołaja 5 15-420 Białystok

E-mail

fundacja@oikonomos.pl

Nr konta

02 1240 5211 1111 0010 4945 4034

NR KRS

0000 179 149

AKADEMIA SUPRASKA

Adres

ul. Klasztorna 1 16-030 Supraśl

Telefon stac.

+48 85 710 82 88

Telefon kom.

+48 662 254 177

E-mail

akademia@oikonomos.pl

E-mail

rezerwacje.akademia@gmail.com