Historia

Fundacja pod nazwą „OIKONOMOS” została ustanowiona przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską, reprezentowaną przez Biskupa Jakuba (Jakuba Kostiuczuka), prof. Andrzeja Łapko oraz prof. Joanicjusza Nazarko aktem notarialnym z dnia 10 września 2003 r. Osobowość prawną uzyskała 07 listopada 2003 r., z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy – Sąd Gospodarczy w Białymstoku, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Fundacja OIKONOMOS, z siedzibą w Białymstoku, prowadzi działania na terenie całego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. Ze względu na założone i realizowane cele podlega pod kompetencje Ministra Kultury.