Projekty

Najnowsze informacje z dziEdzin
Klultury | Nauki | Dziedzictwa

Dziedzictwo

W latach 2016 – 2020 Fundacja zrealizowała 5 edycji projektu pt. „Lato z wielokulturowym dziedzictwem”,

Czytaj dalej »

Kultura

Fundacja „Oikonomos” zajmuje się działalnością kulturalną od 2005 roku, organizując różnorodne wydarzenia skierowane do szerokiego

Czytaj dalej »