Nauka i edukacja

Edukacja i nauka jest bardzo ważną dziedziną naszej działalności. Szczególnie bliskie są nam działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. Organizujemy zarówno poważne konferencje, jak też warsztaty edukacyjne. Wśród tych pierwszych można wymienić międzynarodowe konferencje naukowe (m.in „Monaster Supraski i jego historyczna rola w rozwoju społeczności lokalnej i dziejów państwa”, „Architektura – Ikona Śpiew”, “Synody w I Rzeczypospolitej” „Prawosławni w dziejach Rzeczypospolitej”, „Prawosławny śpiew liturgiczny jako element dziedzictwa kulturowego Podlasia” – konferencja inaugurująca działalność Akademii Supraskiej, „Kościół prawosławny na Bałkanach i w Polsce – wzajemne relacje oraz wspólna tradycja”, „Języki naszej modlitwy – dawniej i dziś”, “Kalendarz w życiu Cerkwi i wspólnoty”, „Cerkiew w drodze”, „Dawna cyrylicka księga drukowana: twórcy i czytelnicy”, „Cerkiew a asymilacja- swój i obcy”, „Rola laikatu w życiu Cerkwi – historia i współczesność”, sympozjum na temat kampanologii, „Nowosielski – malarz, filozof, teolog”, „Odrodzenie prawosławnej ikony w Polsce w XX wieku”, „Hymnografia i śpiew cerkiewny w Rzeczpospolitej”. Przeważnie towarzyszą im również publikacje (“Z dziejów monasteru supraskiego”, Latopisy Akademii Supraskiej – 14 tomów).
Jeśli chodzi o projekty kulturalno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży to są to m.in. warsztaty „Wakacyjne spotkania z wielokulturowością Białegostoku”, warsztaty radiowe „Co słychać w Białymstoku”, warsztaty filmowo-historyczne pt. „Tropiciele historii”, warsztaty fotograficzne „Podlasie w obiektywie-promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Polski wschodniej, warsztaty śpiewu białego „Region w pieśni i opowieści”, warsztaty dla dzieci i seniorów „Łączy nas Podlaskie – w poszukiwaniu tradycji przodków”, dwanaście edycji warsztatów plastyczno-ikonograficznych zakończonych wystawą prac dzieci, trzy edycje warsztatów animacji poklatkowej, których efektem były krótkie filmy stworzone przez dzieci i młodzież (o św. Mikołaju, św. Gabrielu i św. Górze Grabarce).

Kultura

Fundacja „Oikonomos” zajmuje się działalnością kulturalną od 2005 roku, organizując

Czytaj więcej »