Kultura

Fundacja „Oikonomos” zajmuje się działalnością kulturalną od 2005 roku, organizując różnorodne wydarzenia skierowane do szerokiego grona osób – nie tylko mieszkańców naszego regionu. Są to koncerty, warsztaty, projekcje, wystawy i wiele innych działań. Wśród najciekawszych wymienić można:

 – koncerty muzyki cerkiewnej, zespołów ludowych, dorocznego Festiwalu Cerkiewnego

Dzwonienia “Obwieszcza, wychwala, nawołuje”, współorganizowanego z Muzeum Ikon w Supraślu

– wystawy wielu uznanych artystów: Wiktora Wołkowa, Aleksandry Czerniawskiej, Jerzego Uścinowicza, Małgorzaty Dmitruk, Stowarzyszenia OrthNet, Pracowni Ikony, Wiktora Kabaca i Małgorzaty Bowtruczuk, Elizy Proszczuk, Mariusza Wideryńskiego, Leona Tarasewicza, Arkadiusza Świętochowskiego, Pawła Iwaniuka, absolwentów Liceum Plastycznego w Supraślu: Jakuba Sobczaka, Małgorzaty Bowtruczuk, Marty Jankowskiej, Katarzyny Gliwy oraz Radosława Daruka, Jerzego Nowosielskiego, Grupy Twórczej MOTYCZ, Społecznej Komisji Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej. Wystawy były często połączone z wydarzeniami towarzyszącymi, takimi, jak: sympozja, koncerty, warsztaty, katalogi, itp.

– wystawy i wydarzenia plenerowe: animacje na murze klasztoru (np. do Hymnu Cherubinów autorstwa Pawła Iwaniuka czy Procesja Jerzego Nowosielskiego autorstwa Jakuba Sobczaka), wystawy plenerowe w Białymstoku i Supraślu (dwukrotnie w rocznicę przeniesienia relikwii św. męcz. mł. Gabriela, o o. A. Tomkowidzie, o o. A. Mularczyku; o Kodeksie Supraskim i in.).