2023 – Rok Kodeksu Supraskiego w Województwie Podlaskim

2023 – Rok Kodeksu Supraskiego w Województwie Podlaskim

Rok 2023 w głównej mierze poświęcony był działaniom związanym z obchodami Roku Kodeksu Supraskiego, ustanowionego uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego, w 1000-lecie jego powstania, w 500-lecie przybycia Kodeksu do Supraśla oraz w 200-lecie odnalezienia Kodeksu w supraskim monasterze i wprowadzeniu go do obiegu naukowego. Kodeks należy do najcenniejszych zabytków języka starocerkiewno-słowiańskiego i największych skarbów chrześcijańskiej kultury słowiańskiej i […]

Dziedzictwo

W latach 2016 – 2020 Fundacja zrealizowała 5 edycji projektu pt. „Lato z wielokulturowym dziedzictwem”, które polegały na organizacji letniego obozu dla wolontariuszy, którzy pomogli w przygotowaniu inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej wyposażenia zabytkowych cerkwi Podlasia. Kilkukrotnie braliśmy udział w Europejskich Dni Dziedzictwa – inicjatywie, której celem jest przybliżanie społeczeństwu zabytków kultury materialnej i niematerialnej Starego […]