Kultura

Kultura

Fundacja „Oikonomos” zajmuje się działalnością kulturalną od 2005 roku, organizując różnorodne wydarzenia skierowane do szerokiego grona osób – nie tylko mieszkańców naszego regionu. Są to koncerty, warsztaty, projekcje, wystawy i wiele innych działań. Wśród najciekawszych wymienić można:  – koncerty muzyki cerkiewnej, zespołów ludowych, dorocznego Festiwalu Cerkiewnego Dzwonienia “Obwieszcza, wychwala, nawołuje”, współorganizowanego z Muzeum Ikon w […]