Nauka i edukacja

Nauka i edukacja

Edukacja i nauka jest bardzo ważną dziedziną naszej działalności. Szczególnie bliskie są nam działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. Organizujemy zarówno poważne konferencje, jak też warsztaty edukacyjne. Wśród tych pierwszych można wymienić międzynarodowe konferencje naukowe (m.in „Monaster Supraski i jego historyczna rola w rozwoju społeczności lokalnej i dziejów państwa”, „Architektura – Ikona Śpiew”, “Synody […]